Jest custom_post_type = "post_type" Istnieje wyjście pocztowe template = "single-post_type.php"

Konieczne jest, aby po kliknięciu na link myWebsite.com/post_type/post_name/second , a nie single-post_type.php, ale na przykład single-post_type-second.php.

W takim przypadku musisz zapisać single-post_type.php.

0
Alex Sibrin 1 marzec 2019, 09:18

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Decyzja - szablon_include

add_filter( 'template_include', 'include_post_type_second' );
function include_post_type_second( $template ) {
  if ( (in_array('second', explode('/', $_SERVER['REQUEST_URI']))) ) {
    if ( $new_template = locate_template( array( 'single-post_type-second.php' ) ) )
      $template = $new_template ;
  }
  return $template;
}
0
Udhav Sarvaiya 1 marzec 2019, 12:03

Możesz użyć tego kodu, aby wykonać kolejną niestandardową stronę:

add_filter( 'template_include', 'another_post_type' );
function another_post_type( $template ) {
  if ( (in_array('second', explode('/', $_SERVER['REQUEST_URI']))) ) {
    if ( $template2 = locate_template( array( 'single-post_type-second.php' ) ) )
      $template1 = $template2 ;
  }
  return $template1;
}
0
Udhav Sarvaiya 1 marzec 2019, 12:02