Próbuję przenieść wybrane opcje w Wybierz1, aby wybrać2 na przycisku click. To jest mój kod HTML:

<p>
<select id="select1" size="10" style="width: 25%" multiple>
  <option value="purple">Purple</option>
  <option value="black">Black</option>
  <option value="orange">Orange</option>
  <option value="pink">Pink</option>
  <option value="grey">Grey</option>
</select>
</p>

<button type="button" click.delegate="trig()">Add</button>

<p>
<select id="select2" size="10" style="width: 25%" multiple>
  <option value="white">White</option>
  <option value="red">Red</option>
  <option value="yellow">Yellow</option>
  <option value="blue">Blue</option>
  <option value="green">Green</option>
  </select>
</p>

I oto mój kod JS zawierający przycisk

export class App {
 constructor() {
 }

 trig() {

 }
}

Co musiałbym umieścić w trig(), dzięki czemu kliknięcie przycisku przesunie wybrane elementy na inną listę?

3
Matthew 27 luty 2019, 08:21

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz pętli przez selectedColors1 i zdobądź index każdego wybranego elementu. Następnie naciśnij je do color2 macierzy i wyjmij je z colors macierz jeden po drugim.

demo : CodesandBox

export class App {
 colors1 = [
  { id: "purple", name: "Purple" },
  { id: "black", name: "Black" },
  { id: "orange", name: "Orange" }
 ];

 colors2 = [
  { id: "white", name: "White" },
  { id: "red", name: "Red" },
  { id: "blue", name: "Blue" }
 ];

 selectedColors1 = [];
 selectedColors2 = [];

 add() {
  this.selectedColors1.forEach(selected => {
   // get the index of selected item
   const index = this.colors1.findIndex(c => c.id === selected);
   this.colors2.push(this.colors1[index]); // add the object to colors2
   this.colors1.splice(index, 1); // remove from colors1
  });
 }
}

HTML:

<select multiple value.bind="selectedColors1">
 <option repeat.for="color of colors1" model.bind="color.id">
  ${color.name}
 </option>
</select>

<button type="button" click.delegate="add()">Add</button> <br />

<select multiple value.bind="selectedColors2">
 <option repeat.for="color of colors2" model.bind="color.id">
  ${color.name}
 </option>
</select>
3
adiga 27 luty 2019, 16:23

Dodałem przycisk add zgodnie z obudową użycia. Proszę odnieść się poniżej linku i zaktualizowałem rozwiązanie. Chyba, że szukasz nieco tego samego.

Przykładowy stepllitz.

Jeśli potrzebujesz więcej pomocy, skomentuj to.

3
Sagar Kulthe 27 luty 2019, 18:24