Następująca dokumentacja dla LITELEMENT My tsconfig.json wygląda tak:

 {  
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2017",
    "module": "ES2017",
    "moduleResolution": "node",
    "experimentalDecorators": true
   },
  "include": [
    "src/*"
  ]
}

Widzę błąd mówiący

TS6046: Kłótnia o opcję "--module" musi być: "Brak", "CommanoS", "AMD", "System", "UMD", "ES6", "ES2015", "Ennext".

2
Ollie Williams 21 luty 2019, 10:40

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jest to a Błąd w dokumentach LITElement. Tam błąd mówi, co jest nie tak. Typecript module nie obsługuje ES2017 jako wartość. Powinieneś zmienić go na es2015 lub esnext.

1
abraham 22 luty 2019, 02:04

Czy możesz spróbować dodawać tablicę "lib" do opcji kompilatora, jak pokazano poniżej?. Zmień również wszystkie występowanie ES z ES do ES

 {  
  "compilerOptions": {
    "target": "es2017",
    "module": "es2017",
    "moduleResolution": "node",
    "experimentalDecorators": true,
    "lib": [
         "es2017",
         "dom"
        ]
   },
  "include": [
    "src/*"
  ]
}

Mam nadzieję że to pomoże.

0
David R 21 luty 2019, 07:55