Jestem opakowuję moją aplikację kolby i nie jestem w stanie rozwiązać statycznych adresów URL po migracji app.py do modułu Ship_comm, nawet jeśli odbiera nową ścieżkę szablonów, gdy zmienam root_folder. Oto moja struktura:

├── README.md 
├── requirements.txt 
├── setup.py 
└── ship_comm
  ├── app.py
  ├── config.py
  ├── database.py
  ├── db_models.py
  ├── devices.py
  ├── replay.py
  ├── router.py
  ├── routing.db
  ├── static
  │   ├── css
  │   │   └── main.css
  │   └── img
  │     ├── captain-ai-logo-small.png
  │     ├── captain-ai-logo-square.png
  │     ├── favicon.ico
  │     └── screenshot.png
  └── templates
    ├── devices.html
    ├── home.html
    ├── layout.html
    ├── messages.html
    ├── new_route.html
    ├── new_serial.html
    ├── new_udp.html
    └── routes.html

A tutaj jest moja inicjalizacja aplikacji kolby

app = Flask(__name__, root_path='ship_comm')

To naprawiono mój problem z błędem templatefound, ale nadal nie jest w stanie znaleźć folderu statycznego, mimo że powinno być w stanie znaleźć go w root_path w prawo? Próbowałem wyraźnie stwierdzić static_folder='ship_comm/static' i static_folder='static', ale to również nie pomogło.

Nazywam aplikację za pomocą python -m ship_comm.app

Oto mój Layout.html, który teraz brakuje logo:

<!doctype html lang="en">
<link rel="shortcut icon" href="{{ url_for('static', filename='img/favicon.ico') }}">
<title>Ship Comm Router</title>
<head>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">

<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-rHyoN1iRsVXV4nD0JutlnGaslCJuC7uwjduW9SVrLvRYooPp2bWYgmgJQIXwl/Sp" crossorigin="anonymous">

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<!-- <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" crossorigin="anonymous"></script> -->

<!--- mobile stuff --->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta charset="utf-8"> 
</head>
<link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/main.css') }}">
<div class="container-fluid">
<a href="/"><h1>Ship Comm Router</h1></a>
{%- for category, message in get_flashed_messages(with_categories=true) %}
 <p class="flask {{ category }}-flash">{{
  "Error: " if category == 'error' }}{{ message }}</p>
{%- endfor %}
<hr>
{% block body %}{% endblock %}
<hr>
<div id="footer">
  <!--<img width="50px" src="../static/img/captain-ai-logo-small.png"/>-->
  <img width="50px" src="{{url_for('static', filename='img/captain-ai-logo-small.png')}}"/>
  Developed by Captain AI - 2018
</div>
</div>
<!-- <address>Flask and SQLAlchemy powered Serial and UDP Router</address> -->

Używam Pythona 3.6.7 i Flask == 1.0.2

1
Gerard 28 luty 2019, 15:43

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

root_path należy automatycznie obliczyć. Jeśli chcesz go ustawić, spróbuj użyć ścieżki bezwzględnej (zakładając, że utworzysz aplikację w app.py:

import os

dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
app = Flask(__name__, root_path=dir_path)

Następnie twoje statyczne pliki powinny działać.

2
Adrian Krupa 28 luty 2019, 14:26

Miałem podobną strukturę do twojego i wpadłem w tę kwestię podczas próby postępowania z samouczkiem, aby utworzyć docker pojemnik na mój mały webapp. W końcu chcę wdrożyć ten kontener do QNAP, aby sprawdzić, czy mogę sam zrobić rzeczy. To, co dla mnie zadziałało:

from flask import Flask, render_template

app = Flask(__name__, template_folder='../templates', static_folder="../static")
0
ktxmatrix 12 październik 2019, 15:52