Programowo dokonałem UIETXTFIELD w klasie ViewdAdappear, jak pokazano poniżej:

let userfield: UITextField = UITextField(frame: CGRect(x: 0, y: 0, width: 500.00, height: 30.00));
userfield.backgroundColor = UIColor.white
userfield.borderStyle = UITextField.BorderStyle.roundedRect
userfield.keyboardType = .emailAddress
userfield.placeholder = "Email"
view.addSubview(userfield)

Pole tekstowe pokazuje jednak bez problemów, gdy próbuję zadzwonić do innej funkcji:

@objc func buttonregisteraction(sender: UIButton!) {
  if let username = userfield.text, let password = password.text 

Dostaję ten błąd: "Userfield Identyfikator" Userfield "

Widziałem to samo pytanie, ale tylko w obiektywnym-c.

1
Mehdi Hussain 23 luty 2019, 22:01

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Deklarowałeś userfield jako zmienną, która jest dostępna tylko w viewDidAppear. Musisz zrobić go właściwością kontrolera widoku.

class YourViewController: UIViewController {
  var userfield: UITextField! // declare it here

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()

    userfield = UITextField(frame: CGRect(x: 0, y: 0, width: 500.00, height: 30.00));
    userfield.backgroundColor = UIColor.white
    userfield.borderStyle = UITextField.BorderStyle.roundedRect
    userfield.keyboardType = .emailAddress
    userfield.placeholder = "Email"
    view.addSubview(userfield)
  }
}

Teraz możesz uzyskać dostęp do userfield z dowolnej metody w kontrolerze widoku, w tym akcji przycisku.

2
rmaddy 23 luty 2019, 19:56

Swift 4.2

Użyj tego kodu pola tekstowego i właściwości. Możesz dodać więcej nieruchomości.

lazy var textExample: UITextField = {
    let textFiled = UITextField()
    textFiled.text = "how you doing man?"
    textFiled.frame = CGRect(x: 100, y: 100, width: 100, height: 30)
    textFiled.font = UIFont.boldSystemFont(ofSize: 12)
    textFiled.textAlignment = .left
    textFiled.textColor = .blue
    textFiled.layer.borderColor = UIColor.blue.cgColor
    textFiled.layer.borderWidth = 1
    return textFiled
  }()

Następnie dodaj w ten sposób:

override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    view.addSubview(button)
  }

Mam nadzieję, że to było wystarczające :)

1
moraei 24 luty 2019, 10:36