Ustawiam parametr, aby uzyskać dane, ale params nie działa, otrzymuję całe wartości jako tablice. Jak filtrować dane podczas uzyskania. Oto, jak ustawam parametr do mojego serwisu. Plik

  getinfojson(): Observable<IProduct[]> {

   let params = new HttpParams().set('projectname', "Sasi");

 this._http.get(this._producturl,{params : params}).subscribe( (res:Response)=>{
this.data = <IProduct[]> res.json();
console.log(this.data);
  })

Dostaję wszystkie wartości z JSON jako tablicę produktów jak poniżej zrzutu ekranu

enter image description here

Ale muszę uzyskać szczegóły na podstawie nazwy projektuManger. Jak mogę to osiągnąć.

I mój plik produktu JSON

{
  "product": [
    {
    "projectname":"Sasi",
    "Managername":"Shiva"
    },
    {
      "projectname":"Sasikala",
      "Managername":"Dhivya"
      },
      {
        "projectname":"SasiDhivya",
        "Managername":"Visu"
        }
  ]
}

W odniesieniu do poniższego odniesienia jest mój import usług TS

import { Injectable } from '@angular/core';
 import { IProduct } from './product';
 import { Http , Response, RequestOptions} from '@angular/http';
import {HttpClientModule, HttpParams, HttpHeaders} from '@angular/common/http';
import {Observable,of, from } from 'rxjs';
import { HttpModule } from '@angular/http';@Injectable({
 providedIn: 'root'

})
export class ApiserviceService {
 data:any;
 ifb:any;
 private _producturl='../../assets/product.json';
  constructor(private _http: Http){}

  getinfojson(): Observable<IProduct[]> {

   let params = new HttpParams().set('projectname', "Sasi");

 this._http.get(this._producturl,{params : params}).subscribe( (res:Response)=>{
this.data = <IProduct[]> res.json();
console.log(this.data);
  })
  return this.data;

   }
0
Sasi Dhivya 28 luty 2019, 11:44

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Httpparams Class pomaga dodać parametry żądania do reszty API w filtrze Wont Odpowiedź zamiastu można użyć rury i mapy, aby filtrować DATA EX:

 this._http.get(this._producturl,{params : params}).pipe(map((response) => {
  response = response.filter((data) => data.projectname === "Sasi" );
  return response;
})).subscribe( (res:Response)=>{
  this.data = <IProduct[]> res.json();
  console.log(this.data);
})
1
anees 28 luty 2019, 09:07

Zakładając, że chcesz, aby projektName był wejściem i {x0}} do wyjścia tutaj jest to, co musisz zrobić.

 this._http.get(this._producturl,{params : params})
  .pipe( 
    map( res => res.json() ),
    filter( res => res.product !== null ),
    map( res => {
     const matchingProduct = res.product.find( product => product. projectname === "Sasi");
     return matchingProduct;
    })
  )
  .subscribe( (matchingProduct)=>{
    this.data = matchingProduct;
    console.log(this.data);
  });

Nie sądzę też, że korzystasz z RXJs, gdy bierzesz dane z strumieni, wystarczy zapisać cały strumień w klasie ApiserviceService

this.data$ = this._http.get(this._producturl,{params : params})
 .pipe( 
  map( res => res.json() ),
  filter( res => res.product !== null ),
  map( res => {
   const matchingProduct = res.product.find( product => product. projectname === "Sasi");
   return matchingProduct;
  })
 );

Jeśli potrzebujesz renderowania data$, wystarczy użyć rury async. Jeśli potrzebujesz go w innej metodzie, zrób obietnicę i czekaj na to.

async methodThatNeedsProduct() {
  const product = await this.data$.pipe(take(1)).toPromise()
  // product is not available here
}
1
realappie 28 luty 2019, 09:14