Mam taką tablicę, jak nadchodząca reakcja z serwera:

[
  "111",
  "1010",
  "111",
  "1010",
  "1010"
]

Chcę go przekonwertować w JavaScript JSON:

[
 {
  "branch": "111"

 },
 {
  "branch": "1010"
 },
 {
  "branch": "111"
 },
 {
  "branch": "1010"
 },
 {
  "branch": "1010"
 }
]
-3
Aqib Zaman 27 luty 2019, 11:42

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz mapować krótką nieruchomość.

var array = ["111", "1010", "111", "1010", "1010"],
  result = array.map(branch => ({ branch }));

console.log(result);
4
Nina Scholz 27 luty 2019, 08:50

Możesz użyć {x0}} Aby utworzyć nową tablicę z wynikami wywołania dostarczonej funkcji na każdym elemencie w tablicy wywołującej

var arr = [
  "111",
  "1010",
  "111",
  "1010",
  "1010"
]

var res = arr.map(i => ({'branch': i}));
console.log(res);
2
Mamun 27 luty 2019, 08:45