Powiedz, że mam dokument, który wygląda tak:

{
 "personId": 13998272,
 "address": [
  {
   "addressType": "HOME",
   "streetNo": 21,
   "addressLine1": "LORRAINE AVENUE",
   "addressLine2": "EDGEWATER",
   "city": "KINGSTON",
   "parish": "ST ANDREW",
   "country": "JAMAICA",
   "qScore": 0.9,
   "modifiedDate": "2019-02-17 15:24:19"
  }
 ],
 "phone": [
  {
   "originalNumber": "+18767842983",
   "phoneNumberIFormat": "+18768514679",
   "phoneNumberLFormat": "8768514679",
   "qualityScore": 0.8,
   "dataSource": "PERSON",
   "modifiedDate": "2018-12-17 09:42:31"
  }
 ],
 "email": [
  {
   "emailAddress": "neilagreen78@yahoo.com",
   "dataSource": "FINACLE",
   "qualityScore": 0.89,
   "modifiedDate": "2018-12-17 09:38:41"
  }
 ]
}

Moje schemat jest zdefiniowany w fragmencie kodu poniżej w celach informacyjnych:

const contactSchema = new mongoose.Schema({
 pid: Number,
 address: [
  new mongoose.Schema({
   addressType: String,
   streetNo: String,
   addressLine1: String,
   addressLine2: String,
   city: String,
   parish: String,
   country: String,
   qScore: String,
   modifiedDate: String
  })
 ],
 phone: [
  new mongoose.Schema({
   originalNumber: String,
   phoneNumberIFormat: String,
   phoneNumberLFormat: String,
   qualityScore: Number,
   dataSource: String,
   modifiedDate: String
  })
 ],
 email: [
  new mongoose.Schema({
   emailAddress: String,
   dataSource: String,
   qualityScore: Number,
   modifiedDate: String
  })
 ]
});

Jak zaktualizować każdą tablicę osadzonych dokumentów bez nadpisywania innych?

Powiedz, że prośba jest z obiektem i adresem e-mail, ale nie telefon, jak mogłem sobie z tym poradzić?

3
O'Dane Brissett 26 luty 2019, 20:22

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz spróbować tego ..

Uzyskaj strukturę obiektu kontaktowego, a następnie sprawdzenie, aby zobaczyć, jakie właściwości zostały wysłane w Req.body i odpowiednio wygody zapytanie.

N.B: Musisz mieć pewne walidacja, aby sprawdzić korpus żądania, aby zapewnić wysłanie żadnych niechcianych właściwości. Możesz użyć pakietu takiego jak Joi

  
const getContact = await contact.findOne({ id: req.params.id });

let query = { $addToSet: {} };
 for (let key in req.body) {
  if (getContact[key] && getContact[key] !== req.body[key])// if the field we have in req.body exists, we're gonna update it
   query.$addToSet[key] = req.body[key];
 }

 const contact = await Customer.findOneAndUpdate(
  { pid: req.params.id },
  query,
  {new: true}
 );
3
O'Dane Brissett 27 luty 2019, 17:35

Z Mongoose można użyć $ Push, aby popychać obiekt do tablicy. Zapytanie będzie jak:

(Zapisywanie adresu i e-maila, zapytanie na PID)

db.getCollection("contactSchema").update({"pid":1}, {$push: {email: emailToPush, 
address:addressToPush}})

{"PID": 1} jest PID obiektu, który chcesz zaktualizować;

{$ Push: {Email: EmailTopush, Adres: AdresToPush}} To obiekt, który chcesz naciskać na każdej tablicy

Następnie musisz filtrować ciało prośby o oprogramowanie pośredniego lub coś takiego. Zwykle używam oprogramowania pośredniego, aby sprawdzić, czy żądanie jest poprawna, jak:

EDYTOWAĆ:

const buildQuery = (requestBody) => {
  let query = {$push: {}};
  Object.keys(requestBody).map(key => {
    query.$push[key] = requestBody[key];
  });
}

Spowoduje to zbudowanie obiektu zapytania (drugi parametr funkcji aktualizacji).

3
MatteoPHRE 27 luty 2019, 08:31