Używam DBeaver z postgresami. Mogę otworzyć nowy edytor SQL z ctl+[.

Ale mam wiele baz danych w moich postgach. Jak mogę mieć edytor SQL prowadzony przeciwko innej bazie danych? Poniższe nie działa

use <db name>;
select * from <table name>;

dbeaver ui

17
Harry Moreno 22 luty 2019, 22:38

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz zmienić aktualnie wybraną bazę danych podczas tworzenia nowych zakładek SQL, wybierając go z rozwijanej.

dbeaver change database

Kiedy to zrobisz, należy kliknąć dwukrotnie schemat, który chcesz wprowadzić do ostrości. Następnie możesz otworzyć nowych redaktorów SQL z ctrl+].

2
Harry Moreno 23 luty 2019, 05:57

Możesz ustawić inną bazę danych jako aktywne w bieżącym połączeniu, klikając prawym przyciskiem myszy w okienku bazy danych Navigator i wybierając "Ustaw aktywny", poniżej przełączam się z "Postgres" do mojego "raport_service" DB (to jest wersja 6.1.2, Nie jestem pewien co do innych wersji)

enter image description here

Edytuj: Niedawno uaktualniłem do wersji 6.3.5, a teraz "ustawiony jako domyślny" w rozwijanej, a nie "Ustaw aktywny", ale wydaje się, że jest to mniej więcej takie same zachowanie

4
DatabaseShouter 19 luty 2020, 09:33