Próbowałem obniżyć kanciasty 7 do kanciasty 6 , uruchamiając następujące polecenia npm:

npm uninstall -g angular-cli
npm cache clean
npm install -g angular-cli@6.1.1

Jednak angular/cli wersja jest nadal wyświetlana w moim pliku package.json. Potrzebuję pomocy w obniżeniu angular7 do angular6.

7
SaranViji 27 luty 2019, 10:26

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Musisz ustawić numery wersji w swoim package.json dla (przynajmniej) tych pakietów

"@angular/animations": "^7.0.0",
"@angular/cdk": "7.3.3",
"@angular/common": "^7.0.0",
"@angular/compiler": "7.2.6",
"@angular/core": "7.2.6",
"@angular/forms": "^7.0.0",
"@angular/http": "^7.0.0",
"@angular/material": "7.3.3",
"@angular/material-moment-adapter": "^7.3.3",
"@angular/platform-browser": "^7.0.0",
"@angular/platform-browser-dynamic": "^7.0.0",
"@angular/router": "^7.0.0",
"rxjs": "6.4.0",

Jak również w zależnościach dev

"@angular/compiler-cli": "^7.2.6",
"@angular-devkit/build-angular": "0.13.3",
"typescript": "3.2.4",
"@angular/cli": "~7.3.3",

Również upewnij się, że obniża każdą bibliotekę, która musi zostać obniżona w zależności od wersji kątowej. Sprawdź komunikaty o błędach po kroku 1 ...

Po zmianie tego, uruchom

rm -rf node_modules

Z folderu głównego projektu, aby usunąć wszystkie pakiety

Następnie uruchomić

npm i 

I powinieneś być gotowy

9
baao 27 luty 2019, 07:47

Myślę, że zapomniałeś @ przed @angular/cli Wypróbuj te linie, aby zmienić globalnie.

ng --version

npm uninstall -g @angular/cli
npm cache clean --force

npm install -g @angular/cli@6.1.1
ng --version

Użyj tego samego, chodzenia do folderu projektu, a bez -g, aby dokonać zmiany lokalnie.

Innym sposobem jest ręcznie edytować plik package.json, usuń folder node_modules i ponownie uruchomić npm install w folderze projektu.

1
veben 27 luty 2019, 07:46