Mam ciąg JSON w PHP:

$casedata = "{\"id\":4823,\"status\":2,\"steps\":12,\"error\":\"catched error playing testcase\",\"result\":\"\",\"sublog\":[{\"step\":8,\"message\":\"corpus.invalidState.2.getBlockedRegionsForUnit\"},{\"step\":10,\"message\":\"corpus.invalidState.2.getBlockedRegionsForUnit\"}]}";

Próbuję to przewidzieć

$array = json_decode($casedata,true);

Nie, przejdź przez klucze z:

foreach($array as $key => $value){
    if(is_array($value)){
      echo "Array";
    }else{
      echo "Content: ".$key." / ".$value." <br/>";
    }
}

Wynik jest

Content: id / 4823
Content: status / 2
Content: steps / 12
Content: error / catched error playing testcase 
Content: result /
Array

Działa w porządku. Ale jak uzyskać $ Key i $ Wartość z tablicy SUBRAY "SUBLOG"? Próbowałem jako próbkę z:

foreach($array as $key => $value){
    if(is_array($value)){
      echo "Array";
      foreach($value as $sub => $value2){
        echo "Sub: ".$sub." / ".$value2." <br/>";
      }
    }else{
      echo "Content: ".$key." / ".$value." <br/>";
    }
}

Ale to nie działa. Co tutaj tęsknię?

1
Ingo 23 luty 2019, 21:42

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Sublog to tablica tablic. Możesz utworzyć Rekueria Funkcja, która wydrukuje wszystkie wartości:

$array = json_decode($casedata,true);

printKeyValues($array);

function printKeyValues($input) {
  foreach ($input as $key => $value) {
    if (is_array($value)) {
      printKeyValues($value);
    } else {
      echo "Content: ".$key." / ".$value. <br/>;
    }
  }
}
0
Andrii Filenko 23 luty 2019, 18:51

Wewnętrzna tablica jest tablicą 1D, a nie asocjacyjną tablicą.

Spróbuj użyć

foreach($array as $key => $value){
    if(is_array($value)){
      echo "Array";
      $count = count($value);
      for($i=0;i<$count;i++) {
        echo $value[i]['step']; // <---
       }
    }
  }else{
    echo "Content: ".$key." / ".$value." <br/>";
  }
}
0
mrid 23 luty 2019, 19:03