<iframe src="https://expmle.com/subdirectory/sample_title" />

Jak mogę tworzyć i dołączyć poniżej <a> z powyższego kodu za pomocą {x1}} i Telegram Instant View funkcje?

<a href="https://expmle.com/subdirectory/sample_title">sample_title</a>

Chcę wyodrębnić całość src i ostatniej części tego i użyj ich do tworzenia <a> znacznika.

Wszelkie sugestie byłyby bardzo doceniane :)

4
Alizadeh118 20 luty 2019, 15:10

1 odpowiedź

# append <a> tag below
@after(<a>, href, ./@src, content, ./@src): //iframe

# take everything after the last slash
@match("[^\/]+$", "1"): $@/@content

# move the attribute inside the tag
@append(@content): $@

Jeśli ostatni $@ nie będzie działać, wystarczy zdefiniować zmienną dla <a>.

1
xamgore 23 luty 2019, 13:06