Biorąc pod uwagę tabelę słów, która obejmuje kilka stron, w jaki sposób mój kod można określić, że wiersz tabeli jest pierwszą następującą automatyczną przerwą stroną? Należy pamiętać, że rzędy tabeli mają różne wysokości, więc rozwiązanie formularza "co 13 rzędem jest pierwszym wierszem na nowej stronie" nie działa.

Chodzi o to, aby dodać dodatkowy tekst w pierwszej komórce na górze każdej nowej strony.

-2
V. V. Kozlov 24 luty 2019, 12:53

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Użyj wdActiveEndPageNumber dla tego wiersza tabeli. Upewnij się, że wiersz jest tak duży, jak przejdzie przed sprawdzeniem numeru strony.

n = word.ActiveDocument.Tables(a).rows(b).Range.Information(wdActiveEndPageNumber)
-2
Lobachevsky 24 luty 2019, 19:14

Jeśli tabela jest wystarczająco duża, że dzieli się na kilku stronach, porównaj numer strony kolejnych rzędów, aż zmienia się numer strony. Nie ma żadnych stron, o których mówią.

-2
freeflow 24 luty 2019, 22:21