Próbuję wydrukować linię na określonym numerze linii z określonego pliku za pomocą JavaScript.

Rozważmy mój zewnętrzny plik (C: temp.txt) ma następujące treści:

Apple Ball Cat Dog Elephant

A mój pożądany numer linii wynosi 3, to wyjście JavaScript powinno być:

Cat

Dowiedziałem się z czytnikiem plików, jest to możliwe i przeszukiwane trochę do rozwiązania, ale teraz na pewno, jak się skończy.

0
Pratik Talawadekar 27 luty 2019, 08:43

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

JavaScript:

//Using FileReader() Read by line
var lines = this.result.split('\n');
for(var lineNumber = 0; lineNumber < lines.length; lineNumber ++){
    console.log(lines[lineNumber]);
}

Próbka robocza: jsfiddle.net/r4kt265b/1

2
Mebin Joe 28 luty 2019, 06:34

Node.js przykład

let lines = [];
require('fs').readFileSync('temp.txt', 'utf-8').split(/\r? 
\n/).forEach(function(line){
   lines.push(line);
});
console.log(lines[2]);

Wyjście: Cat.

0
File 27 luty 2019, 05:56