Grożenie dataframe o 2 grupy native-country i salary, ale wyjście na hours-per-week jest zbyt duże, aby znaleźć określony kraj.

df.groupby(by=['native-country', 'salary'])['hours-per-week']

Jak wybrać grupę według nazwy kraju, np. 'Japonia' ?

0
zhanymkanov 20 luty 2019, 22:13

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Dlaczego korzystasz z groupby, jeśli nie próbujesz wykonać żadnych agregacji / transformacji? Po prostu zrób:

df.query("'native-country' == 'Japan'")\
  .loc[:, ["native_country", "salary", "hours-per-week"]]
2
PMende 20 luty 2019, 19:17
   newdf = ddf.groupby('country').**size()/all()/count()/...**

   result = newdf.filter(lambda x : True if x.country == 'japan' else False)lt

   print result
1
CodeByAk 21 luty 2019, 06:08