Mam listę:

public SortedDictionary<string, string> ProjectDictionaryList { get; internal set; }

Teraz chcę wiązać wartość do Combobox:

ComboBox DockPanel.Dock="Right" ItemsSource="{Binding Path=ProjectDictionaryList}" 
     IsSynchronizedWithCurrentItem="True" Style="{StaticResource myCombo}" 
     SelectedItem="{Binding SelectedProject}"

Ale jak wiązać ProjectDictionaryList.Value?

0
4est 25 luty 2019, 11:32

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Ustaw DisplayMemberPath i SelectedValuePath i bind SelectedValue, aby wybrać wpis słownika według klucza:

<ComboBox
  ItemsSource="{Binding ProjectDictionaryList}" 
  DisplayMemberPath="Value"
  SelectedValuePath="Key"
  SelectedValue="{Binding SelectedProject}"/>
3
Clemens 25 luty 2019, 09:14

Możesz użyć DisplayMemberPath="", aby wyświetlić wartości w Combobox lub Jeśli nie chcesz tego robić ProjectDictionaryList.Values można wiązać za pomocą {Binding Path=}

0
Avinash Reddy 25 luty 2019, 10:37