Ok, więc mam częściowy widok wizualizacji (partycja D3). Dane i szczegóły są wypełniane do częściowego widoku za pomocą pliku .js, który jest aktualizowany za pomocą backenda C #, który ciągnie dane z bazy danych SQL i umieszcza go do prawidłowego formatu.

Moim problemem jest, że chciałbym ponownie wypełnić tę partycję z różnymi wynikami (według kraju) na podstawie wyboru użytkownika na stronie głównej.

Bawiłem się z wydarzeniami AJAX i Onchange, aby zadzwonić do Code Ludności Backend. Działa jednak, jednak wierzę, że mój problem jest to, że piszę do pliku .js, który wypełnia częściowy widok. Lokalizacja, do której piszę, jest lokalne Source Repos \ MVC Skrypty .... folder. Gdy instancja MVC jest załadowana do witryny, wierzę, że tylko w jaki sposób mógłbym zmienić widok częściowy przy użyciu tej metody, jest odświeżając całą stronę.

Chciałbym wiedzieć, że jest to sposób, w jaki mogłem napisać do hostowanego pliku .js i pozwól, aby kod Ajax aktualizował wizualizację z zaktualizowanymi informacjami.

Główny widok

<table class="tg">
<tr>
  <td class="tg-0lax">@Html.Partial("SPPDVis1")</td>

  <td class="tg-0lax">@Html.Partial("SPPDVis2")</td>
</tr>
<tr>
  <td class="tg-0lax">@Html.Partial("SPPDVis3")</td>

  <td class="tg-0lax">@Html.Partial("SPPDVis4")</td>


</tr>
<tr>
  <td id="DataPartition" class="tg-0lax">

    @Html.DropDownList("Partitionbox", Model.Countries, "Select Country")

    <button id="button1" type="submit" class="btn btn-primary">Get Data</button>    <script type="text/javascript">
    jQuery(document).ready(function () {
      $("#Partitionbox").change(function () {
        var id = $(this).find(":selected").text()
        var selectid = { "id": id }

        $.ajax({
          url: '@Url.Action("RefreshView")',
          data: JSON.stringify(selectid),
          type: 'POST',
          contentType: 'application/json; charset=utf-8',
          success: function (data) {
            // Variable data contains the data you get from the action method
            $('#DPartition').load(data);

          },


        });
      });
    });
    </script>
    <div id="DPartition">
      @{Html.RenderPartial("DataPartition");}

    </div>

  </td>
</tr>

Datapartition Częściowy widok

  @model sb_admin_2.Web.Models.CWCountriesISOandCoordinates_MemberModel

@{ 
  // sb_admin_2.Web.ContentBuilder.PartitionBuilder.TradeVisual("Export", "Barbados", "X2015");
}

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>


<div id="Partition">
  <div id="top">
   

  </div>
  <div id="footer">

    <div class="hint"></div>
  </div>
</div>


<script type="text/javascript">
  var w = 600,
    h = 400,
    x = d3.scale.linear().range([0, w]),
    y = d3.scale.linear().range([0, h]);
  var vis = d3.select("#top").append("div")
    .attr("class", "chart")
    .style("width", w + "px")
    .style("height", h + "px")
    .append("svg:svg")
    .attr("width", w)
    .attr("height", h);
  var partition = d3.layout.partition()
    .value(function (d) {
      return d.size;
    });

  data = flare;

  createchart(data);

  function refreshview() {
    setInterval(function () { $('#contributors').load('/Home/GetContributor'); }, 10000); // every 3 sec
  };

  function createchart(root) {
    var g = vis.selectAll("g")
      .data(partition.nodes(root))
      .enter().append("svg:g")
      .attr("transform", function (d) { return "translate(" + x(d.y) + "," + y(d.x) + ")"; })
      .on("click", click);
    var kx = w / root.dx,
      ky = h / 1;
    g.append("svg:rect")
      .attr("width", root.dy * kx)
      .attr("height", function (d) { return d.dx * ky; })
      .attr("class", function (d) { return d.children ? "parent" : "child"; });
    g.append("svg:text")
      .attr("transform", transform)
      .attr("dy", ".35em")
      .style("opacity", function (d) { return d.dx * ky > 12 ? 1 : 0; })
      .text(function (d) { return d.name + ": $" + d.size; })
    d3.select(window)
      .on("click", function () { click(root); })
    function click(d) {
      if (!d.children) return;
      kx = (d.y ? w - 40 : w) / (1 - d.y);
      ky = h / d.dx;
      x.domain([d.y, 1]).range([d.y ? 40 : 0, w]);
      y.domain([d.x, d.x + d.dx]);
      var t = g.transition()
        .duration(d3.event.altKey ? 7500 : 750)
        .attr("transform", function (d) { return "translate(" + x(d.y) + "," + y(d.x) + ")"; });
      t.select("rect")
        .attr("width", d.dy * kx)
        .attr("height", function (d) { return d.dx * ky; });
      t.select("text")
        .attr("transform", transform)
        .style("opacity", function (d) { return d.dx * ky > 12 ? 1 : 0; });
      d3.event.stopPropagation();
    }
    function transform(d) {
      return "translate(8," + d.dx * ky / 2 + ")";
    }
  };

  document.getElementById('footer').append(footer);
  var ele = document.createElement("div");
  ele.classList.add("hint");
  ele.append(hint);
  document.getElementById('footer').appendChild(ele);
</script>

Kontroler

[HttpPost]
  public ActionResult RefreshView(string id)
  {
    sb_admin_2.Web.ContentBuilder.PartitionBuilder.TradeVisual("Export", id, "X2015");

    return PartialView("DataPartition");
  }

Plik danych .js

footer="Grenada Export -X2015 (US$ 000)"; 
hint="click or option-click to descend or ascend"; 
flare={"name": "Grenada", "size":33.198, "children": [ { "name": "Anguilla", "size": 8.225, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 0.028}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 0.057}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.191}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 7.949} ]}, { "name": "Argentina", "size": 35.374, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 33.882}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.805}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 0.214}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 0.106}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 0.367} ]}, { "name": "Aruba", "size": 3.146, "children": [ { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 0.005}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.348}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 2.793} ]}, { "name": "Austria", "size": 212.031, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 211.925}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 0.017}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.04}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 0.049} ]}, { "name": "Belgium", "size": 464.37, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 435.776}, { "name": "  Mineral fuels, lubricants and related materials", "size": 0.049}, { "name": "  Animal and vegetable oils, fats and waxes", "size": 26.749}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 1.796}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 0.001} ]}, { "name": "Bermuda", "size": 1.536, "children": [ { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.41}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 0.366}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 0.082}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 0.678} ]}, { "name": "British Virgin Islands", "size": 3.11, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 0.92}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.128}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 0.103}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 1.922}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 0.037} ]}, { "name": "Cayman Islands", "size": 1.383, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 0.066}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 0.004}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.018}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 0.012}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 1.282} ]}, { "name": "China", "size": 65.715, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 0.483}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 5.057}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.559}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 8.965}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 17.909}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 32.742} ]}, { "name": "China, Hong Kong SAR", "size": 1.246, "children": [ ]}, { "name": "China, Taiwan Province of", "size": 200.828, "children": [ { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 0.157}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 63.856}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 62.459}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 1.572}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 72.783} ]}, { "name": "Colombia", "size": 3.484, "children": [ { "name": "  Manufactured goods", "size": 0.004}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 0.035}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 3.445} ]}, { "name": "Costa Rica", "size": 6.182, "children": [ { "name": "  Manufactured goods", "size": 3.143}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 2.161}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 0.878} ]}, { "name": "Croatia", "size": 30.973, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 16.729}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.349}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 13.793}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 0.043}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 0.059} ]}, { "name": "Curaçao", "size": 28.35, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 2.972}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 0.001}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 0.006}, { "name": "  Mineral fuels, lubricants and related materials", "size": 1.15}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.268}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 1.812}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 19.661}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 2.481} ]}, { "name": "Denmark", "size": 1.727, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 0.077}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 0.036}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 0.047}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 1.568} ]}, { "name": "Dominican Republic", "size": 279.041, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 44.492}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 0.809}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.401}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 65.852}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 144.16}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 23.326} ]}, { "name": "Faeroe Islands", "size": 0.467, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 0.467} ]}, { "name": "Finland", "size": 39.29, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 11.399}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 0.485}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 13.334}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 9.751}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 4.321} ]}, { "name": "France", "size": 1643.027, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 403.933}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 0.065}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 6.879}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 75.026}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 584.388}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 530.547}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 42.189} ]}, { "name": "Germany", "size": 765.818, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 570.267}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 0.122}, { "name": "  Mineral fuels, lubricants and related materials", "size": 0.651}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.796}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 18.166}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 173.28}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 2.537} ]}, { "name": "Indonesia", "size": 28.348, "children": [ { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 1.229}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 10.524}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 15.761}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 0.833} ]}, { "name": "Ireland", "size": 34.359, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 1.553}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 0.067}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 7.719}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 10.614}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 6.124}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 8.282} ]}, { "name": "Italy", "size": 228.44, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 17.395}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 0.63}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 0.367}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 210.048} ]}, { "name": "Japan", "size": 1270.124, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 10.116}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 2.575}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 10.826}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 1.239}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 1196.935}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 48.434} ]}, { "name": "Kazakhstan", "size": 2.718, "children": [ { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 1.951}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 0.767} ]}, { "name": "Korea, Republic of", "size": 44.818, "children": [ { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 4.255}, { "name": "  Mineral fuels, lubricants and related materials", "size": 0.489}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 2.286}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 5.457}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 31.492}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 0.839} ]}, { "name": "Montenegro", "size": 15.437, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 2.021}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.066}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 2.235}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 10.701}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 0.414} ]}, { "name": "Montserrat", "size": 82.539, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 80.064}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 1.587}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 0.887} ]}, { "name": "Netherlands", "size": 942.759, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 839.112}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 6.453}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 4.143}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 7.799}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 77.175}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 8.076} ]}, { "name": "Norway", "size": 84.922, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 84.613}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 0.309} ]}, { "name": "Peru", "size": 0.876, "children": [ { "name": "  Manufactured goods", "size": 0.867}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 0.01} ]}, { "name": "Suriname", "size": 46.438, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 2.332}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 3.032}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 27.275}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 13.799} ]}, { "name": "Sweden", "size": 4.298, "children": [ { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.336}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 3.896}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 0.066} ]}, { "name": "Switzerland", "size": 138.597, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 122.571}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 0.026}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 1.154}, { "name": "  Animal and vegetable oils, fats and waxes", "size": 1.151}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.883}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 6.648}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 6.164} ]}, { "name": "Thailand", "size": 191.886, "children": [ { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 158.009}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 3.678}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 4.867}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 25.088}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 0.243} ]}, { "name": "United States", "size": 4486.04, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 3383.599}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 146.579}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 15.454}, { "name": "  Mineral fuels, lubricants and related materials", "size": 4.045}, { "name": "  Animal and vegetable oils, fats and waxes", "size": 3.535}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 121.356}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 67.12}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 404.04}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 340.311} ]}, { "name": "Venezuela (Bolivarian Rep. of)", "size": 24.489, "children": [ { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.004}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 0.051}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 20.786}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 3.648} ]}, { "name": "Antigua and Barbuda", "size": 616.884, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 376.982}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 9.181}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 0.091}, { "name": "  Mineral fuels, lubricants and related materials", "size": 2.957}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 2.399}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 188.983}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 27.906}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 8.386} ]}, { "name": "Bahamas", "size": 10.16, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 0.048}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 0.006}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.178}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 3.496}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 6.432} ]}, { "name": "Barbados", "size": 1460.971, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 437.987}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 17.731}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 15.347}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 23.578}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 551.659}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 33.519}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 381.151} ]}, { "name": "Canada", "size": 547.263, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 491.833}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 2.532}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 0.005}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.286}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 5.096}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 42.056}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 5.454} ]}, { "name": "Dominica", "size": 2524.541, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 1666.042}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 0.028}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 0.329}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 29.094}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 448.682}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 362.23}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 18.135} ]}, { "name": "Guyana", "size": 367.196, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 6.167}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 24.546}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 9.323}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.909}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 321.509}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 4.321}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 0.421} ]}, { "name": "India", "size": 25.976, "children": [ { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 5.886}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 3.668}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 1.769}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 1.623}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 8.295}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 4.736} ]}, { "name": "Jamaica", "size": 403.284, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 162.052}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 0.004}, { "name": "  Mineral fuels, lubricants and related materials", "size": 1.184}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 1.241}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 228.698}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 5.771}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 4.333} ]}, { "name": "Malaysia", "size": 105.211, "children": [ { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 10.742}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 2.07}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 10.448}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 76.402}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 5.548} ]}, { "name": "Nigeria", "size": 8477.15, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 627.353}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 399.865}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 2391.931}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 2257.842}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 1314.543}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 1485.615} ]}, { "name": "Pakistan", "size": 5.264, "children": [ { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 0.031}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 0.168}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 0.314}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 4.737}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 0.013} ]}, { "name": "Saint Kitts and Nevis", "size": 1418.357, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 1145.933}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 2.741}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 34.926}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 15.811}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 196.997}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 9.149}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 12.8} ]}, { "name": "Saint Lucia", "size": 2051.763, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 1233.615}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 100.57}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 0.095}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 216.334}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 336.26}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 153.453}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 11.435} ]}, { "name": "Saint Vincent and the Grenadines", "size": 590.435, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 51.824}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 43.146}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 0.672}, { "name": "  Mineral fuels, lubricants and related materials", "size": 10.454}, { "name": "  Animal and vegetable oils, fats and waxes", "size": 0.413}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 232.088}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 86.194}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 85.317}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 80.325} ]}, { "name": "Trinidad and Tobago", "size": 464.045, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 207.03}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 21.538}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 5.583}, { "name": "  Mineral fuels, lubricants and related materials", "size": 3.7}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 39.11}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 20.701}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 152.429}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 13.954} ]}, { "name": "Uganda", "size": 8.292, "children": [ { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 8.272}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 0.02} ]}, { "name": "United Kingdom", "size": 2009.801, "children": [ { "name": "  Food and live animals", "size": 80.687}, { "name": "  Beverages and tobacco", "size": 32.431}, { "name": "  Crude materials, inedible, except fuels", "size": 0.954}, { "name": "  Chemicals and related products, n.e.s.", "size": 20.647}, { "name": "  Manufactured goods", "size": 13.51}, { "name": "  Machinery and transport equipment", "size": 1832.527}, { "name": "  Miscellaneous manufactured articles", "size": 29.045} ]}]};

Kod z wypełnieniem tego pliku .js mogę uzyskać wersję ciągów, jeśli to pomoże.

Wiem, że to trochę dużo, ale każda pomoc byłaby bardzo doceniana.

EDYTOWAĆ-

string filepath = @"C:\Users\kr.williams\source\repos\MVCBootstrap\sb-admin-2.Web\Scripts\Partition Data.js";

      // File.WriteAllText(filepath, output);

      // filepath = @"C:\Flask\DataPlatform\templates\Partition\partition.html";
      File.WriteAllText(filepath, html);

Tutaj piszę do pliku .js. Mam silne uczucie, że jest to niewłaściwa lokalizacja, aby napisać na instancję internetową. Może to być również całkowicie nieprawidłowe wdrożenie tego, co robię.

Jeśli przekazuję kod (Stopka, podpowiedź, flara), a następnie zresetuj te zmienne i przeładuj widok?

Czy ktoś może mi doradzić?

0
Kale Williams 26 luty 2019, 17:01

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Po kilku dniach odesłania i łamania i ustalania pomorowałem rozwiązanie, które dla mnie działało.

Jak sugerowano powyżej, przekazałem swój ciąg z funkcją populacji danych do działania, a następnie do widoku za pomocą modelu. Jednak nie było takie proste. Funkcja kreatycznicy oczekuje, że obiekt JSON (zabrał mi chwilę, aby dowiedzieć się, że był problem). Przekazanie łańcucha, jak jest zmienna w widoku częściowym, zrobił wiele strasznych rzeczy z podwójnymi cytatami i pojedynczymi cytatami, które były wewnątrz ciągu. W końcu uświadomiłem sobie, że ciąg potrzebny do przekazania jako JSON, aby prawidłowo zobaczyć cytaty w widoku.

Po sortowaniu, po prostu sprzątało to, co odpadłem, próbując wymyślić problem.

Częściowy widok fragment

 var string = JSON.parse(@(Html.Raw(Json.Encode(Model.flare))));

  //data = flare;

  createchart(string);

Sterownik fragment

public ActionResult RefreshView(int id)
  {

    CWDataSetsEntities aCWDatasetEntity = new CWDataSetsEntities();

    int intCountryID = Convert.ToInt32(id);

    CWCountriesISOandCoordinates aCWCountry = new CWCountriesISOandCoordinates();

    aCWCountry = (from x in aCWDatasetEntity.CWCountriesISOandCoordinates where x.index == intCountryID select x).SingleOrDefault();
    string Country = aCWCountry.Country_Name;

    Models.PartitionViewModels Data = sb_admin_2.Web.ContentBuilder.PartitionBuilder.TradeVisual("Export", Country, "X2015");

    //sb_admin_2.Web.Models.PartitionViewModels.Javascript = Data;
    ViewBag.Data = Data;

    return PartialView("DataPartition", Data);
  }

Skrypt zdarzeń

<script>
$(function () {
  $("#Partitionbox").change(function (e) {
    var val = $(this).val();
    $("#DataPart").remove();
    $('#hint').remove();
    $('#footer').remove();
    $("#TestTarget").load("/Home/RefreshView/" + val);
          });
});
0
Kale Williams 1 marzec 2019, 17:02

Zakładając, że masz pewne specyficzne wymagania, aby korzystać z częściowego widoku, można znaleźć, jak przeładować w Ten artykuł. Spójrz na drugą odpowiedź, która jest lepsza.

Obecnie, zakładając, że chcesz ponownie wypełnić wykres, dlaczego nie tylko zadzwonić do funkcji "Creathart" ponownie po zmianie danych w pliku .js? Wtedy nie będziesz musiał w ogóle używać widoku częściowego.

jQuery(document).ready(function() {
 $("#Partitionbox").change(function() {
  var id = $(this).find(":selected").text()
  var selectid = {
   "id": id
  }

  $.ajax({
   url: '@Url.Action("RefreshView")',
   data: JSON.stringify(selectid),
   type: 'POST',
   contentType: 'application/json; charset=utf-8',
   success: function(data) {
    // Variable data contains the data you get from the action method
    //$('#DPartition').load(data);

    createchart(data);
   },


  });
 });

 var w = 600,
  h = 400,
  x = d3.scale.linear().range([0, w]),
  y = d3.scale.linear().range([0, h]);
 var vis = d3.select("#top").append("div")
  .attr("class", "chart")
  .style("width", w + "px")
  .style("height", h + "px")
  .append("svg:svg")
  .attr("width", w)
  .attr("height", h);
 var partition = d3.layout.partition()
  .value(function(d) {
   return d.size;
  });

 var data = flare;

 createchart(data);

 function refreshview() {
  setInterval(function() {
   $('#contributors').load('/Home/GetContributor');
  }, 10000); // every 3 sec
 };

 function createchart(root) {
  var g = vis.selectAll("g")
   .data(partition.nodes(root))
   .enter().append("svg:g")
   .attr("transform", function(d) {
    return "translate(" + x(d.y) + "," + y(d.x) + ")";
   })
   .on("click", click);
  var kx = w / root.dx,
   ky = h / 1;
  g.append("svg:rect")
   .attr("width", root.dy * kx)
   .attr("height", function(d) {
    return d.dx * ky;
   })
   .attr("class", function(d) {
    return d.children ? "parent" : "child";
   });
  g.append("svg:text")
   .attr("transform", transform)
   .attr("dy", ".35em")
   .style("opacity", function(d) {
    return d.dx * ky > 12 ? 1 : 0;
   })
   .text(function(d) {
    return d.name + ": $" + d.size;
   })
  d3.select(window)
   .on("click", function() {
    click(root);
   })

  function click(d) {
   if (!d.children) return;
   kx = (d.y ? w - 40 : w) / (1 - d.y);
   ky = h / d.dx;
   x.domain([d.y, 1]).range([d.y ? 40 : 0, w]);
   y.domain([d.x, d.x + d.dx]);
   var t = g.transition()
    .duration(d3.event.altKey ? 7500 : 750)
    .attr("transform", function(d) {
     return "translate(" + x(d.y) + "," + y(d.x) + ")";
    });
   t.select("rect")
    .attr("width", d.dy * kx)
    .attr("height", function(d) {
     return d.dx * ky;
    });
   t.select("text")
    .attr("transform", transform)
    .style("opacity", function(d) {
     return d.dx * ky > 12 ? 1 : 0;
    });
   d3.event.stopPropagation();
  }

  function transform(d) {
   return "translate(8," + d.dx * ky / 2 + ")";
  }
 };

 document.getElementById('footer').append(footer);
 var ele = document.createElement("div");
 ele.classList.add("hint");
 ele.append(hint);
 document.getElementById('footer').appendChild(ele);
});
<table class="tg">
 <tr>
  <td class="tg-0lax">@Html.Partial("SPPDVis1")</td>

  <td class="tg-0lax">@Html.Partial("SPPDVis2")</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="tg-0lax">@Html.Partial("SPPDVis3")</td>

  <td class="tg-0lax">@Html.Partial("SPPDVis4")</td>


 </tr>
 <tr>
  <td id="DataPartition" class="tg-0lax">

   @Html.DropDownList("Partitionbox", Model.Countries, "Select Country")

   <button id="button1" type="submit" class="btn btn-primary">Get Data</button>
   <div id="DPartition">
   </div>

  </td>
 </tr>
</table>

Mam nadzieję, że mógłbym pomóc trochę. Szczęśliwe kodowanie :)

0
Md. Shariful Siddique 27 luty 2019, 08:12