Mam dwa stoły, jeden dla użytkownika z nazwą użytkownika, hasłem i identyfikatorem, a drugą z operatcjami dokonanymi przez użytkowników, z nazwą użytkownika i plikiem. Po uzyskaniu identyfikatora użytkownika z sesji dokonuję zapytania w tabeli użytkownika, aby poznać nazwę użytkownika użytkownika. Po tym, jak bierzeję nazwę użytkownika i dokonuję zapytania do drugich operacji stołowych, w których chciałbym odzyskać nazwę pliku wybranego użytkownika.

Używam sequelez, a tabela nie jest połączona z kluczem podstawowym i obcy, ze względu na fakt, że nie mogę zmodyfikować struktury bazy danych. Moim celem jest uruchomienie zapytań w sekwencji. Po pierwszym wykończeniu drugi zaczyna się. Docenię jakąkolwiek pomoc. Wielkie dzięki.

 app.get("/dashboard", redirectLogin, (req, res) => {
 if (req.session.userId) { let promise1= User.findOne({ where: { id: req.session.userId } })
 console.log('promise ' + promise1)

let userFound = promise1.then(userFound =>{
  console.log( 'utente trovato 1 '+ userFound.username);


  Operations.findAll({where:{cliente:userFound.username}})
  .then(opFound => {
    console.log(opFound.filename); // return undefined
    return opFound.filename
    });

});}
});
0
Federico Fioravanti 22 luty 2019, 12:34

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz na niego użytkownik?

 app.get("/dashboard", redirectLogin, async (req, res) => { 

 try {

  if (req.session.userId) {

   let userObj = await User.findOne({ where: { id: req.session.userId } })
   let opFound = await Operations.findAll({ where: { cliente: userObj.username } });
   console.log(opFound.filename)
   return opFound.filename;

     } 
  } catch (err) {
    return err;  
    } 
   });
1
Yogesh.Kathayat 22 luty 2019, 10:07

Spróbuj tego fragmentu.

app.get("/dashboard", redirectLogin, (req, res) => {
    if (req.session.userId) {
      return User.findOne({ where: { id: req.session.userId } })
      .then((user) => {
        return Operations.findAll({where:{cliente:user.username}})
      })
      .then((opFound) => {
        console.log(opFound.filename); // return undefined
        return opFound.filename
      })
    }
  });
0
Riajul Islam 25 luty 2019, 06:24