Mam javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Chain validation failed, kiedy próbuję połączyć się z moim serwerem API, certyfikat jest ważny nowowniawców, aw stosie śladu dostałem Caused by: java.security.cert.CertPathValidatorException: Response is unreliable: its validity interval is out-of-date, certyfikat jest ważny i działa IOS i na stronie internetowej problem jest tylko w Androidzie.

Używam modernizacji, oto generacja łóżek

fun generateClient(): OkHttpClient {
    val client = OkHttpClient.Builder()
    client.addInterceptor {
      val request = it.request()
      val url = request.url().newBuilder()
        .build()
      val newRequest = it.request().newBuilder().url(url).build()
      it.proceed(newRequest)
    }
    client.connectTimeout(10, TimeUnit.SECONDS)
    client.readTimeout(30, TimeUnit.SECONDS)
    return client.build()
  }

A pełny ślad to to

javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Chain validation failed
  at com.android.org.conscrypt.OpenSSLSocketImpl.startHandshake(OpenSSLSocketImpl.java:361)
  at okhttp3.internal.connection.RealConnection.connectTls(RealConnection.java:302)
  at okhttp3.internal.connection.RealConnection.establishProtocol(RealConnection.java:270)
  at okhttp3.internal.connection.RealConnection.connect(RealConnection.java:162)
  at okhttp3.internal.connection.StreamAllocation.findConnection(StreamAllocation.java:257)
  at okhttp3.internal.connection.StreamAllocation.findHealthyConnection(StreamAllocation.java:135)
  at okhttp3.internal.connection.StreamAllocation.newStream(StreamAllocation.java:114)
  at okhttp3.internal.connection.ConnectInterceptor.intercept(ConnectInterceptor.java:42)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:121)
  at okhttp3.internal.cache.CacheInterceptor.intercept(CacheInterceptor.java:93)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:121)
  at okhttp3.internal.http.BridgeInterceptor.intercept(BridgeInterceptor.java:93)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147)
  at okhttp3.internal.http.RetryAndFollowUpInterceptor.intercept(RetryAndFollowUpInterceptor.java:126)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:121)
  at es.app.webservice.WebService$Companion$generateClient$1.intercept(WebService.kt:67)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147)
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:121)
  at okhttp3.RealCall.getResponseWithInterceptorChain(RealCall.java:200)
  at okhttp3.RealCall.execute(RealCall.java:77)
  at retrofit2.OkHttpCall.execute(OkHttpCall.java:180)
  at retrofit2.ExecutorCallAdapterFactory$ExecutorCallbackCall.execute(ExecutorCallAdapterFactory.java:91)
  at es.app.bd.cacheDb.databseRepositories.SplashActivityRepository$getVersions$1.invoke(SplashActivityRepository.kt:28)
  at es.app.bd.cacheDb.databseRepositories.SplashActivityRepository$getVersions$1.invoke(SplashActivityRepository.kt:17)
  at kotlin.concurrent.ThreadsKt$thread$thread$1.run(Thread.kt:30)
 Caused by: java.security.cert.CertificateException: Chain validation failed
  at com.android.org.conscrypt.TrustManagerImpl.verifyChain(TrustManagerImpl.java:788)
  at com.android.org.conscrypt.TrustManagerImpl.checkTrustedRecursive(TrustManagerImpl.java:612)
  at com.android.org.conscrypt.TrustManagerImpl.checkTrustedRecursive(TrustManagerImpl.java:633)
  at com.android.org.conscrypt.TrustManagerImpl.checkTrustedRecursive(TrustManagerImpl.java:678)
  at com.android.org.conscrypt.TrustManagerImpl.checkTrusted(TrustManagerImpl.java:499)
  at com.android.org.conscrypt.TrustManagerImpl.checkTrusted(TrustManagerImpl.java:422)
  at com.android.org.conscrypt.TrustManagerImpl.getTrustedChainForServer(TrustManagerImpl.java:343)
  at android.security.net.config.NetworkSecurityTrustManager.checkServerTrusted(NetworkSecurityTrustManager.java:94)
  at android.security.net.config.RootTrustManager.checkServerTrusted(RootTrustManager.java:88)
  at com.android.org.conscrypt.Platform.checkServerTrusted(Platform.java:203)
  at com.android.org.conscrypt.OpenSSLSocketImpl.verifyCertificateChain(OpenSSLSocketImpl.java:607)
  at com.android.org.conscrypt.NativeCrypto.SSL_do_handshake(Native Method)
  at com.android.org.conscrypt.OpenSSLSocketImpl.startHandshake(OpenSSLSocketImpl.java:357)
  at okhttp3.internal.connection.RealConnection.connectTls(RealConnection.java:302) 
  at okhttp3.internal.connection.RealConnection.establishProtocol(RealConnection.java:270) 
  at okhttp3.internal.connection.RealConnection.connect(RealConnection.java:162) 
  at okhttp3.internal.connection.StreamAllocation.findConnection(StreamAllocation.java:257) 
  at okhttp3.internal.connection.StreamAllocation.findHealthyConnection(StreamAllocation.java:135) 
  at okhttp3.internal.connection.StreamAllocation.newStream(StreamAllocation.java:114) 
  at okhttp3.internal.connection.ConnectInterceptor.intercept(ConnectInterceptor.java:42) 
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147) 
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:121) 
  at okhttp3.internal.cache.CacheInterceptor.intercept(CacheInterceptor.java:93) 
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147) 
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:121) 
  at okhttp3.internal.http.BridgeInterceptor.intercept(BridgeInterceptor.java:93) 
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147) 
  at okhttp3.internal.http.RetryAndFollowUpInterceptor.intercept(RetryAndFollowUpInterceptor.java:126) 
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147) 
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:121) 
  at es.app.bd.cacheDb.webservice.WebService$Companion$generateClient$1.intercept(WebService.kt:67) 
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:147) 
  at okhttp3.internal.http.RealInterceptorChain.proceed(RealInterceptorChain.java:121) 
  at okhttp3.RealCall.getResponseWithInterceptorChain(RealCall.java:200) 
  at okhttp3.RealCall.execute(RealCall.java:77) 
  at retrofit2.OkHttpCall.execute(OkHttpCall.java:180) 
  at retrofit2.ExecutorCallAdapterFactory$ExecutorCallbackCall.execute(ExecutorCallAdapterFactory.java:91) 
  at es.app.bd.cacheDb.databseRepositories.SplashActivityRepository$getVersions$1.invoke(SplashActivityRepository.kt:28) 
  at es.app.bd.cacheDb.databseRepositories.SplashActivityRepository$getVersions$1.invoke(SplashActivityRepository.kt:17) 
  at kotlin.concurrent.ThreadsKt$thread$thread$1.run(Thread.kt:30) 
 Caused by: java.security.cert.CertPathValidatorException: Response is unreliable: its validity interval is out-of-date
E/AndroidRuntime:   at sun.security.provider.certpath.PKIXMasterCertPathValidator.validate(PKIXMasterCertPathValidator.java:133)
  at sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidator.validate(PKIXCertPathValidator.java:225)
  at sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidator.validate(PKIXCertPathValidator.java:143)
  at sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidator.engineValidate(PKIXCertPathValidator.java:79)
  at com.android.org.conscrypt.DelegatingCertPathValidator.engineValidate(DelegatingCertPathValidator.java:44)
  at java.security.cert.CertPathValidator.validate(CertPathValidator.java:301)
  at com.android.org.conscrypt.TrustManagerImpl.verifyChain(TrustManagerImpl.java:784)
    ... 39 more
 Caused by: java.security.cert.CertPathValidatorException: Response is unreliable: its validity interval is out-of-date
  at sun.security.provider.certpath.OCSPResponse.verify(OCSPResponse.java:619)
  at sun.security.provider.certpath.RevocationChecker.checkOCSP(RevocationChecker.java:709)
  at sun.security.provider.certpath.RevocationChecker.check(RevocationChecker.java:363)
  at sun.security.provider.certpath.RevocationChecker.check(RevocationChecker.java:337)
  at sun.security.provider.certpath.PKIXMasterCertPathValidator.validate(PKIXMasterCertPathValidator.java:125)
    ... 45 more
  Suppressed: java.security.cert.CertPathValidatorException: Could not determine revocation status
  at sun.security.provider.certpath.RevocationChecker.buildToNewKey(RevocationChecker.java:1092)
  at sun.security.provider.certpath.RevocationChecker.verifyWithSeparateSigningKey(RevocationChecker.java:910)
  at sun.security.provider.certpath.RevocationChecker.checkCRLs(RevocationChecker.java:577)
  at sun.security.provider.certpath.RevocationChecker.checkCRLs(RevocationChecker.java:465)
  at sun.security.provider.certpath.RevocationChecker.check(RevocationChecker.java:394)
      ... 47 more

Aktualizacja 1: Jeśli dostęp do strony internetowej z Chrome w telefonie działa, ale aplikacja wciąż się ulega.

2
JJaviMS 20 luty 2019, 14:36

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Patrząc na linię Suppressed: java.security.cert.CertPathValidatorException: Could not determine revocation status sugeruje, że awaria występuje w etapie walidacji odwołania, który opiera się na protokole OCSP.

Może się tu stać, jest to, że urządzenie nie jest podłączone do Internetu i nie może skontaktować się z serwerem Urzędu, aby sprawdzić ważność certyfikatu (to tylko zgadywanie).

Jeśli nie chcesz, aby Twoja aplikacja miała dostęp do serwera Urzędu, powinieneś aktywować "OCSP napięcia" na swoim serwerze. Oznacza to, że serwer wyśle odbiór walidacji OCSP, a także certyfikat.

2
Caroline 20 luty 2019, 11:49

W moim przypadku wystarczyło to, aby wystarczyć odpowiedni czas systemowy na urządzeniu ("Ustawienia"> "System"> "Data i godzina"> "Automatyczna data i godzina").

4
Vit Khudenko 24 lipiec 2019, 10:15