Mam obiekt mongrodb z tablicą obiektów w niej, zorganizowany jako

{
  otherInfo: String,
  invited: [{
    code: String,
    email: String
  }],
  moreInfo: String
}

Próbuję znaleźć konkretny obiekt w tej tablicy z konkretnym kodem, a następnie zdobądź e-mail związany z tym kodem.
Próbowałem .find({ invited: { $all: [{ code: 1234567890 }]}}), ale nic nie wróciłem. Próbowałem innych odmian, żaden z nich nie wydawał się pracować

1
C. Brownsey 23 luty 2019, 02:31

1 odpowiedź

Spróbuj w ten sposób

app.get('/', async (req, res) => { //change with your endpoint code
 const findCode = await Models.find({}) //change name of your models
 const result = findCode.invited.filter(item => {
  item.code == '1234567890'
 })
 console.log(result);
})

Lub spróbuj z tym:

Models.find().elemMatch("invited", {"code":"1234567890"}).exec((err,result)=>{
  console.log(result);
}) //change your Models name 
1
Wicak 23 luty 2019, 00:41