Próbuję ustawić Socket.io z Hapi. Konfigurowałem Repo Barebones tutaj: https://github.com/imcodingideas/socketio-hapi -Próbuj ale to jest to gist. Na server.js słucham połączenia

 io.sockets.on('connection', (socket) => {
  socket.emit({ msg: 'welcome' })
 })

I na kliencie wysyłam połączenie

socket.on('msg', data => {
 console.log(data)
 socket.emit('my other event', { my: 'data' })
})

Nie otrzymuję żadnych błędów CORS lub nic, więc można się połączyć.

0
Joseph Chambers 23 luty 2019, 04:42

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Twój kod działa i nie ma znaczenia, gdzie umieścisz server.start().

Problemem jest kod boczny klienta. Wydarzenie socket.on('connection') nie istnieje dla klienta Socket.io. Impreza nazywa się connect.

IO - Event: 'Connect' Dokumentacja

Poniższy fragment kodu powinien działać.

const socket = io('http://localhost:8081');

socket.on('connect', data => {
  console.log('connected');
});

socket.on('msg', data => {
  console.log(data);
});

setTimeout(() => {
  socket.emit('another event', 'another events data')
}, 2000)

Serwer:

const init = async () => {
 const io = SocketIO.listen(server.listener)

 io.sockets.on('connection', (socket) => {
  socket.emit('msg', 'welcome')

  socket.on('another event', (data) => {
   console.log(data);
  })
 })

 await server.start()
 console.log(`Server running at: ${server.info.uri}`)
}

1
hyde 1 marzec 2019, 20:49

Nie uruchamiaj serwera, zanim zainicjujesz słuchacz socket.

'use strict'

const Hapi = require('hapi')
const SocketIO = require('socket.io')

const server = Hapi.server({
 port: 8081,
 host: 'localhost'
})

const init = async () => {
 // await server.start() // not here

 const io = SocketIO.listen(server.listener)

 io.sockets.on('connection', (socket) => {
  socket.emit('msg', 'welcome')
 })

 await server.start() // but start it here.
 console.log(`Server running at: ${server.info.uri}`)
}

init()

Pro Tip.

Możesz użyć FireCamp Wydarzenia z gniazdami testowymi i słuchaczami wizualnie

enter image description here

-1
Nishchit Dhanani 25 luty 2019, 12:59