Prowadzę kontroler, aby sprawdzić, czy rekord został dodany do naszego DB, zanim test może kontynuować uruchomienie. Żądania JDBC nie powiedzie się o twierdzeń tak długo, jak nie znaleziono rekordu. Czy istnieje możliwość używania czegoś podobnego do Ignorowania statusu (wypróbowałem go, ale nie działa na żądanie JDBC), więc prośba nie będzie pokazać jako "nie powiodła się" w "Zobacz drzewo wyników"

assertion

While

1
Amit Ronen 25 luty 2019, 15:59

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jeśli chcesz oznaczyć Próbler jako skuteczny niezależnie od własnego statusu lub statusu zmienione przez Assertion Możesz wymusić ustawiony stan niestandardowy za pomocą JSR223 Słuchaj

  1. Dodaj słuchacz JSR223 jako dziecko żądania, które chcesz być oznaczony jako skuteczny
  2. Umieść następujący kod w obszarze „Skrypt”:

    prev.setSuccessful(true)
    

    gdzie prev oznacza SamplereSult klasa instancja, zobacz Javadoc dla Więcej informacji na temat dostępnych funkcji i właściwości oraz Top 8 JMeter Java Classes Należy używać z Groovy, aby uzyskać więcej informacji na temat innych przydatnych JMeter API Shorthands, które są dostępne w Test JSR223 Elementy.

    Wpisz opis obrazu tutaj

1
Dmitri T 25 luty 2019, 13:08

Możesz dodać responderssertion i sprawdzić status ignoruj Wprowadź opis obrazu tutaj

-1
Moran 15 sierpień 2019, 05:37