Chciałbym więc uruchomić następujące polecenie, gdy zaczyna się VIM:

ctags -R .

Czy to możliwe? Korzystnie chciałbym mieć coś w moim ~/.vimrc, co to robi.

Dzięki!

1
Sebastian Karlsson 21 luty 2019, 11:41

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć {x0}} w swoim .vimrc:

!ctags -R .

Aby uniknąć monitu wejścia na trafienie (ale nadal widać wyjście CTAG), przedpend {x0}}:

silent !ctags -R .

Aby całkowicie wyciszyć wyjście (ale wtedy nie zauważysz problemów, dopóki nie wdrożenie innego powiadomienia), użyj system():

call system('ctags -R .')

Aby uniknąć, że czas działania Ctagi opóźnia się za pomocą VIM, możesz rozpocząć zadanie asynchronicznie (na UNIX):

call system('ctags -R . &')
5
Ingo Karkat 21 luty 2019, 08:52

Rozwiązano go, dodając go do .vimrc:

" === generate ctags
call system('ctags -R . ')
0
Sebastian Karlsson 21 luty 2019, 08:51