Celem jest sprawdzenie, czy wartości dla kolumny 2 i 3 w meczu File1 z kolumną 1 w pliku2. Jeśli jakąkolwiek wartość, wymień wartości w pliku2, aby uzyskać kolumnę 2 i 3, korzystając z informacji o kolumnach plików 4 i 5.

plik1

100,31431,37131,999991.70,2334362.30
100,31431,37471,111113.20,2334363.30
100,31433,36769,777775.60,2334361.90
102,31433,36853,333322.00,2334362.80

plik2

3143137113 318512.50 2334387.50 100
3143137131 318737.50 2334387.50 100
3143137201 319612.50 2334387.50 100
3143137219 319837.50 2334387.50 100
3143137471 322987.50 2334387.50 100
3143137491 323237.50 2334387.50 100
3143336687 313187.50 2334412.50 100
3143336723 313637.50 2334412.50 100
3143336769 314212.50 2334412.50 100
3143336825 314912.50 2334412.50 100
3143336853 315262.50 2334412.50 102

Pożądany wyjście

31431,37113,318512.50,2334387.50,100
31431,37131,999991.70,2334362.30,100
31431,37201,319612.50,2334387.50,100
31431,37219,319837.50,2334387.50,100
31431,37471,111113.20,2334363.30,100
31431,37491,323237.50,2334387.50,100
31433,36687,313187.50,2334412.50,100
31433,36723,313637.50,2334412.50,100
31433,36769,777775.60,2334361.90,100
31433,36825,314912.50,2334412.50,100
31433,36853,333322.00,2334362.80,102

Próbowałem

awk -F[, ] 'FNR==NR{a[$1 $2]=$0;next}$1 in a{print $0 ,a[$1 $2]}' file1 file2

Z góry dziękuję

awk
0
OXXO 20 luty 2019, 08:12

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj tego:

$ awk -F, 'NR==FNR{tmp=$0;sub($1 FS,"",tmp);a[$2 $3]=tmp;next} $1 in a{print a[$1],$NF;next} {$1=substr($1,1,5) OFS substr($1,6,5);} 1' OFS=, file1 FS=' ' file2
31431,37113,318512.50,2334387.50,100
31431,37131,999991.70,2334362.30,100
31431,37201,319612.50,2334387.50,100
31431,37219,319837.50,2334387.50,100
31431,37471,111113.20,2334363.30,100
31431,37491,323237.50,2334387.50,100
31433,36687,313187.50,2334412.50,100
31433,36723,313637.50,2334412.50,100
31433,36769,777775.60,2334361.90,100
31433,36825,314912.50,2334412.50,100
31433,36853,333322.00,2334362.80,102

Powyżej zakłada $1 file nie zawiera znaków REGEX, więc aby być dokładnym i bezpiecznym, lepiej wykorzystać to:

awk -F, 'NR==FNR{$1="";a[$2 $3]=substr($0,2);next} $1 in a{print a[$1],$NF;next} {$1=substr($1,1,5) OFS substr($1,6,5);} 1' OFS=, file1 FS=' ' file2

Jednak ten zakłada się, że FS file1 ma tylko 1 znak.

I to prowadzi do innej poprawy zmian / efektywności:

awk -F, 'NR==FNR{a[$2 $3]=substr($0,length($1 FS)+1);next} $1 in a{print a[$1],$NF;next} {$1=substr($1,1,5) OFS substr($1,6,5);} 1' OFS=, file1 FS=' ' file2
1
Tiw 20 luty 2019, 06:58

Czy mógłbyś spróbować podążać.

awk '
BEGIN{
 OFS=","
}
FNR==NR{
 a[$2 $3]=$2 OFS $3
 b[$2 $3]=$4;c[$2 $3]=$5
 next
}
($1 in a){
 $2=b[$1]
 $3=c[$1];$1=a[$1]
 print
 next
}
{
 $1=$1
 sub(/^...../,"&,",$1)
 print
}
' FS=","  file1 FS=" " file2

Wynik będzie następujący.

31431,37113,318512.50,2334387.50,100
31431,37131,999991.70,2334362.30,100
31431,37201,319612.50,2334387.50,100
31431,37219,319837.50,2334387.50,100
31431,37471,111113.20,2334363.30,100
31431,37491,323237.50,2334387.50,100
31433,36687,313187.50,2334412.50,100
31433,36723,313637.50,2334412.50,100
31433,36769,777775.60,2334361.90,100
31433,36825,314912.50,2334412.50,100
31433,36853,333322.00,2334362.80,102
2
RavinderSingh13 21 luty 2019, 05:40