2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Nie wykazujesz poprawnej wartości.

Ustaw d przed i użyj Galters, aby pokazać wartość.

var myTime = new Array();

for (i = 0; i < 3599; i++) {
 var d = new Date();
 var currentI = 3599 - i;
 myTime[i] = {};

 d.setHours(d.getHours() - 1);
 d.setMinutes(d.getMinutes());
 d.setSeconds(d.getSeconds() + currentI);
 myTime[i] = {
  x: i,
  y: d.getHours() + ':' + d.getMinutes() + ':' + d.getSeconds()
 };
}

var s = JSON.stringify(myTime);
console.log(s);
0
R3tep 22 luty 2019, 09:09

Jeśli po prostu chcesz znać czas 1400 sekund temu, to dlaczego nie odejść 1400 sekund od aktualnego czasu?

var past = new Date((new Date().getTime()) - 1400 * 1000);

getTime() Zwraca znacznik czasu reprezentujący datę / godzinę w milisekundach, stąd mnożenie 1400 o 1000.

1
phuzi 22 luty 2019, 09:05