Jeden przykład prostej dataframe

  ID1 ID2
0  1   2
1  2   2

Muszę przekształcić kolumnę ID1 w dict, gdzie klawisz "ID1" jest kluczem, a wartości wiersza są czystymi wartościami. Moje wyznaczone wyjście jest

dict1 = {ID1 : ('1','1'...)}

Do tej pory użyłem prostego oświadczenia {X0}}, aby uzyskać następujące

dict2 = {ID1 : ['1','1'...]}

Jednak DICT2 nie działa, gdy przekazuję dykt do mojej bazy danych. Wszelkie sugestie Jak stworzyć dyktowanie bez kwadratowych wsporników jak na liście, więc dostaję wynik, jak pokazano w DICT1?

0
Emil Henningsen 20 luty 2019, 13:51

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jeśli poprawnie rozumiem, chcesz czegoś takiego

d = {k:tuple(v) for k,v in dict2.items()}
0
lalam 20 luty 2019, 11:04

Próbowałeś:

df.to_dict()

W małym przykładzie generowanym:

{'ID1': {0: 1, 1: 2}, 'ID2': {0: 2, 1: 2}}

Dla jednej kolumny:

df[['ID2']].to_dict()
{'ID2': {0: 2, 1: 2}}
0
Jorge 20 luty 2019, 11:15