Mowa do tekstu w Pythonie za pomocą pliku audio.

1
Abhishek Gupta 1 marzec 2019, 15:53

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jest to odpowiedź na to pytanie. Masz zainstalować Pyaudio i spektakl. i format pliku audio powinien być w FAV pliku .

jego kod do mowy do tekstu (wejście z pliku audio).

import speech_recognition as sr

r = sr.Recognizer()

audio = 'trial.wav'

with sr.AudioFile(audio) as source:
  audio = r.record(source)
  print ('Done!')

try:
  text = r.recognize_google(audio)
  print (text)

except Exception as e:
  print (e)
2
Shanteshwar Inde 6 marzec 2019, 06:39

Jeśli chcesz przekonwertować różne języki. Możesz użyć poniżej kodu.

import speech_recognition as sr


r = sr.Recognizer()

with sr.AudioFile('Audio.wav') as source:
  audio = r.listen(source)
  try:
    text = (r.recognize_google(audio, language="IN_HI"))
    print('working on...')
    print(text)
  except:
    print('Sorry.. run again..')

2
KCApril 5 grudzień 2019, 12:29