Chcę grupować zduplikowane wartości kolumny Dataframe, ale także zachowaj drugą kolumnę Dataframe po Groupby. Na przykład dane wyglądają: DF-

id   interest  location
1    A      X
2    A      Y
1    B      X
3    C      Z
2    D      Y

Wynik powinien być

id   interest   location
1    A,B      X
2    A,D      Y
3    C       Z

Poniższy kod daje tylko kolumnę ID i odsetek, ale chcę również uzyskać odpowiednią lokalizację użytkownika.

unique_id = df.groupby('id')['interest'].unique().reset_index()

0
user11035754 28 luty 2019, 03:12

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Za pomocą groupby.agg

yourdf=df.groupby('id',as_index=False).agg({'interest':','.join,'location':'first'})
yourdf
Out[140]: 
  id interest location
0  1   A,B    X
1  2   A,D    Y
2  3    C    Z
2
BENY 28 luty 2019, 00:20

Nieco niezdarne, ale działające rozwiązanie. Zupełnie podobne do tego, co zaproponowane, z wyjątkiem tego, że działa z dowolną liczbą kolumn, sortuje elementy przed agregacją, a także agreguje lokalizacje.

result = df.groupby('id').apply(lambda x:
                pd.Series({name: ','.join(sorted(set(x[name]))) 
                     for name in x})).reset_index()
#  id interest location
#0  1   A,B    X
#1  2   A,D    Y
#2  3    C    Z
1
DYZ 28 luty 2019, 00:30