Mam pewne dane i musi być aktualizowany za każdym razem, gdy nowe dane pobrane z popychacza. Używam VUE.JS dla reaktywności i zapobiec przeładowaniu wszystkich rzeczy z serwera za każdym razem, gdy zdarzenie zostało wystrzelone.

Muszę zaktualizować swoją tablicę dotyczącą tego warunku.

/**
 *
 * 1. prevent each array chunk to store more than 4 items
 *
 * 2. if all chunk is already contains 4 items, create a new chunk,
 * unshift new data and move oldest item to the new chunk.
 *
 * ------------ example ------------
 *
 * * const beforeUnshift = [
 * *   0 => [7, 6, 5, 4],
 * *   1 => [3, 2, 1, 0]
 * * ];
 *
 * * const afterUnshift = [
 * *  0 => [8, 7, 6, 5],
 * *  1 => [4, 3, 2, 1],
 * *  2 => [0]
 * * ];
 *
 * * const afterSecondaryUnshift = [
 * *  0 => [9, 8, 7, 6],
 * *  1 => [5, 4, 3, 2],
 * *  2 => [1, 0]
 * * ];
 *
 * * and so on...
 */

Spójrz na mój kod, każda strona musi wyświetlać maksymalnie 4 dane. Zaktualizowano po wystrzeleniu zdarzenia, ale aktualizuje aż do dołu, aż strona zostanie odświeżona.

<template>
 <div class="table-swipable" style="overflow-x: hidden;">
  <div class="swiper-wrapper">
   <div class="swiper-slide" v-for="flightChunk in chunkedFlights">
    <div class="table-responsive">
     <table class="table">
      <thead>
       <tr>
        <th class="pl-0 pr-1 border-0 text-center fit-content">
         <div class="bg-white shadow rounded cardy-th">Flight No.</div>
        </th>
        <th class="px-1 border-0 text-center">
         <div class="bg-white shadow rounded cardy-th">Airlines</div>
        </th>
        <th class="px-1 border-0 text-center" colspan="2">
         <div class="bg-white shadow rounded cardy-th">Destination</div>
        </th>
        <th class="px-1 border-0 text-center" colspan="2">
         <div class="bg-white shadow rounded cardy-th">Departure / Arrival</div>
        </th>
        <th class="pl-1 pr-0 border-0 text-center">
         <div class="bg-white shadow rounded cardy-th">Status</div>
        </th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody class="font-weight-bold">
       <template v-for="flight in flightChunk">
        <tr class="bg-white shadow fit-content">
         <td class="border-0 py-4 pl-4 rounded-left">
          <i class="fas fa-plane text-primary mr-3"></i>
          #{{ flight.id }}
         </td>
         <td class="border-0 py-4 pl-4">{{ flight.airline.name }}</td>
         <td class="border-0 py-4 pl-4 text-center">{{ flight.origin.city }}</td>
         <td class="border-0 py-4 pl-4 text-center">{{ flight.destination.city }}</td>
         <td class="border-0 py-4 pl-4 text-center">{{ flight.departure | removeSecond }}</td>
         <td class="border-0 py-4 pl-4 text-center">{{ flight.arrival | removeSecond }}</td>
         <td
          class="border-0 py-4 pl-4 text-primary rounded-right text-center"
         >{{ flight.status ? flight.status : 'Awaiting confirmation' }}</td>
        </tr>
        <tr class="tr-spacer"></tr>
       </template>
      </tbody>
     </table>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</template>
<script>
import Swiper from "swiper";
import moment from "moment";

export default {
 data() {
  return {
   flights: {}
  };
 },
 computed: {
  chunkedFlights() {
   return _.chunk(this.flights.data, 4);
  }
 },
 created() {
  Echo.channel("flight-created").listen("FlightCreated", ({ flights }) => {
   this.chunkedFlights[0].unshift(flights[0]);
   this.$forceUpdate();
  });
 },
 filters: {
  removeSecond(time) {
   if (!time) return "";
   return moment(time).format("hh:mm");
  }
 },
 updated() {
  var tableSwipable = new Swiper(".table-swipable", {
   centeredSlides: true,
   slidesPerView: 1,
   spaceBetween: 60,
   autoplay: {
    delay: 30000
   }
  });
 },
 mounted() {
  axios.get("/flights/public").then(response => {
   this.flights = response.data;
  });
 }
};
</script>
1
Donny Pratama 28 luty 2019, 00:24

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Więc jest to przypadek, w którym ma sens, aby oddzielić dane z warstwy widoku. Ułatwia poradzenie sobie z aktualizacjami, jeśli masz Źródło prawdy, którą aktualizujesz, zamiast próbować zaktualizować swoje kawałki.

Więc kiedy otrzymasz aktualizację, rozcznij go do this.flights.data zamiast kawałka, a następnie sprawić, aby VUE przeliczyć kawałki. Dotyczy to oryginału data macierzy jako jedno źródło prawdy, a aktualizujesz kawałki z niego za każdym razem.

0
frodo2975 28 luty 2019, 00:33

Och, widzę, że Frodo2975 złapał, że nie byłeś niezmienny w obliczonej wartości, a nie do danych. Nie zauważyłem tego. Działa to, jak zamierzasz:

new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  flights: [
   7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
  ]
 },
 computed: {
  chunkedFlights() {
   return _.chunk(this.flights, 4);
  }
 },
 mounted() {
  setTimeout(() => {
   this.flights.unshift(8);
  }, 2000);
 }
});
#app {
 display: grid;
 grid-gap: 2rem;
 background-color: black;
 padding: 0.6rem;
}

.page {
 background-color: #ffe;
 padding: 0.6rem;
 grid-gap: 0.2rem;
 display: grid;
}

.row {
 background-color: blue;
 color: white;
 padding: 0.6rem;
}
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lodash.js/4.17.11/lodash.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.5.17/vue.js"></script>
<div id="app">
 <div v-for="chunk in chunkedFlights" class="page">
  <div v-for="flight in chunk" class="row">
   {{flight}}
  </div>
 </div>
</div>
0
Roy J 28 luty 2019, 02:26