Ponieważ mój DBMS nie pozwala na "Nerls Last" w zamówieniu przez klauzulę, potrzebuję pomocy z następującymi.

Row_number () over (partycja przez A.Id zamówienie przez A.date ASC

Potrzebuję moich wierszy, aby uzyskać sekwencję numeru wiersza przez ID zamówiony przez datę rosnącą, ale mają ostatnie wiersze z Null Date Last w mojej sekwencji. Oczywiście byłoby wspaniale, gdybym mógł powiedzieć "Nulls Last" w moim zamówieniu, jednak mój DBMS (MSSQL) nie pozwala na to.

Na przykład, co obecnie dzieje:

ID  Date   ROW_NUMBER
1  NULL   1
1  1/2/17  2
1  1/3/17  3
2  NULL   1
2  2/2/17  2
2  2/3/17  3
2  2/4/17  4

Co chcę się wydarzyć:

ID  Date   ROW_NUMBER
1  1/2/17  1
1  1/3/17  2
1  NULL   3
2  2/2/17  1
2  2/3/17  2
2  2/4/17  3
2  NULL   4

Wsparcie? DZIĘKUJĘ CI!

3
Maddie Ganzlin 28 luty 2019, 21:43

1 odpowiedź

W latej traktuj wszystkie wartości Null jako maksymalną możliwą datę, używając ISNLL.

row_number() over(Partition by a.ID 
   order by ISNULL(a.Date, CAST('9999/12/31' AS DATETIME)) asc
)
1
Richard II 28 luty 2019, 18:52