Próbuję usunąć trochę ciągowego ciągów ciągłego. Ale nie mogłem tego zrobić. Jak mogę to zrobić poprawnie?

Oto mój kod:

self.baslikLinki.replacingOccurrences(of: "applewebdata://[0-9A-Z-]*/?", with: "category/user/", options: .literal, range: nil)

Link wygląda na:

applewebdata://DA4343F3-A092-4BF1-B76F-7FC7F128C7D9/?q=se%c3%a7im+yasaklar%c4%b1
-1
Emre Isik 27 luty 2019, 09:27

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Wystarczy analizować adres URL i wymień host i ścieżkę z żądanym sznurkiem!

let link = "applewebdata://DA4343F3-A092-4BF1-B76F-7FC7F128C7D9/?q=se%c3%a7im+yasaklar%c4%b1"
var url = URLComponents(string: link)!
url.host = "category"
url.path = "/user/"
print("\(url)") // applewebdata://category/user/?q=se%c3%a7im+yasaklar%c4%b1
0
Sweeper 27 luty 2019, 07:03

Dla prostej wymiany:

 let originalString= "xyzABC"
 let replaced = originalString.replacingOccurrences(of: "ABC", with: "whatever")

Dla RegEx:

var originalString = "!hi !!"
let pattern = "!h%"
originalString = originalString.replacingOccurrences(of: pattern, with: " ", options: .regularExpression)
-2
aran 27 luty 2019, 06:54