Po modernizacji do React Native 0.58,5 od 0,57 znajduje się błąd, gdy zainstalowanie modułu npm:

npm WARN react-native@0.58.5 requires a peer of react@16.6.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
npm ERR! path C:\d\code\js\emps\node_modules\colors
npm ERR! code ENOENT
npm ERR! errno -4058
npm ERR! syscall rename
npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename 'C:\d\code\js\emps\node_modules\colors' -> 'C:\d\code\js\emps\node_modules\.colors.DELETE'
npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
npm ERR! enoent

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!   C:\Users\JunC\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-25T23_49_59_940Z-debug.log

Oto część package.json:

"dependencies": {
  "react": "^16.8.2",
  "react-native": "^0.58.5",
  "react-native-code-push": "^5.5.2",
  "react-native-device-info": "^0.26.4",
  "react-native-gifted-chat": "^0.7.2",
  "react-navigation": "^3.3.0"
 },

Wersja react jest już 16.8.2, która jest nowsza niż sugeruje wiadomość. Co powoduje komunikat o błędzie? Czy jest zbyt nowy react-native?

1
user938363 26 luty 2019, 03:08

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Winstaluję cały system i zauważam, że wersja reagowania jest zablokowana o 16.6.2, która nie jest najnowsza (16.8.2). Problemem może być kwestie niezgodności spowodowane nowszym reakcją. Oto część package.json Po ponownym instalacji:

 "dependencies": {
  "react": "16.6.3",
  "react-native": "0.58.5",
  "react-native-code-push": "^5.5.2",
  "react-native-device-info": "^0.26.4",
  "react-native-gifted-chat": "^0.7.2",
  "react-native-navigation": "^2.12.0",
  "react-navigation": "^3.3.2"
 },
 "devDependencies": {
  "babel-core": "7.0.0-bridge.0",
  "babel-jest": "24.1.0",
  "jest": "24.1.0",
  "metro-react-native-babel-preset": "0.52.0",
  "react-test-renderer": "16.6.3"
 },
 "jest": {
  "preset": "react-native"
 }
0
user938363 27 luty 2019, 03:53

Dotyczące npm ERR!, musisz uruchomić npm install color -S jako pakiet color w pliku JSON.

Mam nadzieję że to pomoże!

1
kenmistry 26 luty 2019, 02:48