Za pomocą źródła zainstalowałem OPENCV za pomocą VirtualenV, jednak stanęłem w obliczu kilku błędów i potrzebowałem go zainstalować. Próbowałem usunąć wszystkie pliki za pomocą sudo find / -name "opencv" -exec rm {} \; i sprawdzić, czy pakiet został usunięty za pomocą pkg-config --modversion opencv i powiedział, że nie można go znaleźć, ale kiedy otworzę terminal z python3 i wprowadź python3 i wprowadź python3 i wprowadź python3 i wprowadź python3 i wprowadź python3 i wprowadź python3 i wprowadź python3 i wprowadź python3 i wprowadź python3 i wprowadź python3 i wprowadź python3 i wprowadź python3 i wprowadź python3 i wprowadź python3 i wejść { {X3}} następnie print(cv2.__version__), terminal zwraca 4.0.0. Jak mogę całkowicie usunąć OpenCV? Jestem na Ubuntu 18.04 LTS.

0
Bruno Signorelli Domingues 22 luty 2019, 15:17

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Dowiedziałem się, że nie odinstalowałem w folderze Buduj, problem rozwiązany!

0
Bruno Signorelli Domingues 22 luty 2019, 18:17

Uruchom to polecenie z zainstalowanego środowiska.

pip uninstall opencv-python

A jeśli używasz Python3 niż

pip3 uninstall opencv-python
0
Khush Patel 22 luty 2019, 12:20