Chcę skonfigurować alerty bootstrap do udanych i nieudanych wkładek. Rozglądałem się i nie mogłem znaleźć żadnych przykładów osób mających 2 przekierowanie jednego do pomyślnej wkładki i jednej dla nieudanej wkładki.

 if(isset($_POST['CountryID'])) {

      $CountryID = $_POST['CountryID'];
      if(isset($_POST['CountryName'])) {
        $CountryName = $_POST['CountryName'];
      }
      if(isset($_POST['GPD'])){
        $GDP = $_POST['GPD'];
      }

      $stmt = oci_parse($conn, "INSERT INTO COUNTRY (COUNTRYNAME, GDP) VALUES (:CountryName, :GDP) WHERE COUNTRYID = :CountryID");

      ocibindbyname($stmt, ":CountryID", $CountryID);
      oci_bind_by_name($stmt, ":CountryName", $CountryName);
      oci_bind_by_name($stmt, ":GDP", $GDP);

      oci_execute($stmt);
      oci_commit($conn);
      oci_free_statement($stmt);

//insert if successful here
      header("Location: ../index.php?Success=Country has been updated!");
//insert else here
      header("Location: ../index.php?Danger=Country update failed!");

  }
0
Raj R96 27 luty 2019, 20:53

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
oci_execute($stmt);
$Affected = oci_num_rows($stmt);
oci_commit($conn);


// echo $Gross;
// echo $CountryName;
if(count($Affected) > 0){
  header("Location: ../index.php?Success=$CountryName has been created!");
} else {
  header("Location: ../index.php?Danger=Country hasn't been created!");
}

oci_free_statement($stmt);
oci_close($conn);
0
Raj R96 28 luty 2019, 17:24

Musisz naprawić swoje zapytanie takie jak poniżej

INSERT INTO COUNTRY
 (COUNTRYID,COUNTRYNAME, GDP)
VALUES
 (:CountryID,:CountryName, :GDP);
0
Barbaros Özhan 28 luty 2019, 11:13