class UioKey extends HTMLElement {
 ...
 eKey(){windows.alert('class eKey function')}
 
 
 }
 
 function eKey(){
 eKey(){windows.alert('document eKey function')}
<template id="uio-key-temp">
  <div class="uio-key">
     <div class="i" onclick="eKey()"></div><span></span>
  </div>
</template>  

Po kliknięciu w Ani Div Agot dokument Ekey, który strzela, chcę, aby skłonić Ekrey Klasa (), który zostanie zwolniony, jeśli pomijam funkcję Ekrey Document Ekrey () Dostałem funkcję EKEKE ()

3
محمد ربيع الشيخة 27 luty 2019, 14:38

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

onclick będzie działać tylko z funkcjami zdefiniowanymi na całym świecie.

Oto bardzo szybki hack , który umożliwia korzystanie z funkcji klasy.

// Class for `<uio-key>`
class UioKey extends HTMLElement {
 constructor() {
  super();

  let shadow = this.attachShadow({mode: 'open'});
  shadow.innerHTML = '<div><div on-click="eKey">div</div><span>span</span></div>';
  let a = shadow.querySelectorAll('[on-click]');
  a.forEach(
   el => {
    const handlerName = el.getAttribute('on-click');
    el.addEventListener('click', this[handlerName]);
   }
  );
 }

 eKey() {
  window.alert('class eKey function');
 }
}

// Define our web component
customElements.define('uio-key', UioKey);
<hr/>
<uio-key></uio-key>
<hr/>

Używam niestandardowego atrybutu on-click jako sposób na chwytanie wszystkich elementów, które chcą obsługiwać kliknięcie, a następnie podejmuję wartość tego atrybutu i użyj go jako nazwy funkcji klasy i przekazać go w funkcji addEventListener.

2
Intervalia 27 luty 2019, 23:41

Alternly do odpowiedzi @ interprzedaż, można użyć metody getRootNode(), a następnie właściwość host, aby uzyskać dostęp do obiektu elementu niestandardowego z wewnątrz cienia DOM.

class UioKey extends HTMLElement {
 constructor() {
  super()
  this.attachShadow( { mode: 'open' } )
    .innerHTML = uio-key-temp.innerHTML
 }
 eKey(){ 
  window.alert('class eKey function' ) 
 }
}
customElements.define( 'uio-key', UioKey )
<template id="uioKeyTemp">
  <style> .i { background: gray ; height: 10pt } </style>
  <div class="uio-key">
     <div class="i" onclick="this.getRootNode().host.eKey()"></div>
  </div>
</template>
<uio-key></uio-key>

Należy pamiętać, że zawsze dobra praktyka używa skryptów inline, ponieważ w niektórych sytuacjach mogą być wyłączone (ze względów bezpieczeństwa).

1
Supersharp 28 luty 2019, 13:45