Dlaczego otrzymuję błąd Attempt to invoke direct method 'void asyncFinished(com.ats.atsver2.ui.db.classes.User)' on a null object reference. Na onPostExecute otrzymuję wynik, ale kiedy próbuję wysłać go przez delegata, pojawia się błąd.

Oto mój kod:

public class UserRepository {
  private UserDao userDao;
  private User user;
  private LiveData<List<User>> allUsers;

  public UserRepository(Application application) {
    AtsDatabase database = AtsDatabase.getInstance(application);
    userDao = database.userDao();
    allUsers = userDao.getUsers();
  }

  private MutableLiveData<User> userSearched = new MutableLiveData<>();
  private void asyncFinished(User userResult) {
    if(userResult == null) return;
    Log.i("TAG", "asyncFinished: " + userResult.getLastName());
    userSearched.setValue(userResult);
  }

  public LiveData<User> getUserByUserName(String userName) {
    new GetUserByUserNameAsyncTask(userDao).execute(userName);
  }

  public LiveData<List<User>> getAllUsers() { return allUsers; }

  private static class InsertUserAsyncTask extends AsyncTask<User, Void, Void> {
    private UserDao userDao;

    private InsertUserAsyncTask(UserDao userDao) { this.userDao = userDao; }

    @Override
    protected Void doInBackground(User... users) {
      userDao.insert(users[0]);
      return null;
    }
  }

  private static class GetUserByUserNameAsyncTask extends AsyncTask<String, Void, User> {
    private LiveData<User> user;
    private UserDao userDao;
    private UserRepository delegate = null;

    private GetUserByUserNameAsyncTask(UserDao userDao) { this.userDao = userDao; }

    @Override
    protected User doInBackground(String... strings) {
       user = userDao.getUserByUserName(strings[0]); ======> I GET RESULT HERE 
       return null;
    }
    
    @Override
    protected void onPostExecute(User user) {
      super.onPostExecute(user);
      Log.i("TAG", "onPostExecute: "+user.getLastName());
      delegate.asyncFinished(user);
    }
  }
}

Ten delegat należy do tej samej klasy, ale anonimowo, więc dlaczego jest to obiekt o wartości null? Jak mogę to naprawić?

-1
Ibanez1408 3 kwiecień 2020, 12:09

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Nigdy nie przypisujesz delegate do zewnętrznej instancji klasy podczas tworzenia nowego GetUserByUserNameAsyncTask. Ponieważ jest zerowa, kiedy wywołujesz asyncFinished(), wyrzuci NPE.

private static class GetUserByUserNameAsyncTask extends AsyncTask<String, Void, User> {
  private LiveData<User> user;
  private UserDao userDao;
  private UserRepository delegate;

  private GetUserByUserNameAsyncTask(UserDao userDao, UserRepository delegate) { 
    this.userDao = userDao; 
    this.delegate = delegate;
  }

  @Override
  protected User doInBackground(String... strings) {
     user = userDao.getUserByUserName(strings[0]); ======> I GET RESULT HERE 
     return null;
  }

  @Override
  protected void onPostExecute(User user) {
    super.onPostExecute(user);
    Log.i("TAG", "onPostExecute: "+user.getLastName());
    delegate.asyncFinished(user);
  }
}

Możesz teraz utworzyć go za pomocą swojej instancji UserRepository (this):

public LiveData<User> getUserByUserName(String userName) {
  new GetUserByUserNameAsyncTask(userDao, this).execute(userName);
}
2
Giorgio Antonioli 3 kwiecień 2020, 09:15

Musisz zaktualizować kod w ten sposób, aby działał

private GetUserByUserNameAsyncTask(UserDao userDao , UserRepository delegate) {
 this.userDao = userDao; 
this.delegate = delegate ;
}
1
R7G 3 kwiecień 2020, 09:20

Masz utworzony obiekt delegate o wartości null:

private UserRepository delegate = null;

I nigdy po tym, jak przypisujesz mu wartość.

0
Nilesh B 3 kwiecień 2020, 09:15