Chciałbym wiedzieć, jak zmienić obiekt tablicy na obiekt zagnieżdżony w javascript. Mam list jako obiekt tablicy, jak przekonwertować na obiekt zagnieżdżony

function nestedobj(arrlist){
 var result ={};
 result.list1 = arrlist[0];
 result.list2 = arrlist[1]
 return list;
}


var list= [
 {id: 1, cn: "SG"},
 {id: 2, cn: "TH"}
]

var list1= [
 {id: 1, cn: "SG"},
 {id: 2, cn: "TH"},
 {id: 3, cn: "MY"}
]

var listobj = this.nestedobj(list);
var listobj1 = this.nestedobj(list1);

console.log(listobj)
console.log(listobj1)

Oczekiwany wynik

{
 "list1":{"id": 1, "cn": "SG"},
 "list2":{"id": 2, "cn": "TH"}
}

{
 "list1":{"id": 1, "cn": "SG"},
 "list2":{"id": 2, "cn": "TH"},
 "list3":{"id": 3, "cn": "MY"}
}
4
miyavv 3 kwiecień 2020, 12:02

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz użyć Array#reduce metoda (lub prosta pętla) do wygenerowania obiektu, w którym właściwość id lub indeks mogą zostać użyte do wygenerowania nazwy właściwości.

var list = [{id: 1,  cn: "SG" }, {  id: 2,  cn: "TH" }]

var list1 = [{  id: 1,  cn: "SG" }, {  id: 2,  cn: "TH" }, {  id: 3,  cn: "MY" }]

function convert(arr) {
 // iterate over the array
 return arr.reduce((obj, o, i) => {
  // define the property
  obj[`list${o.id}`] = o; 
  // or with index obj[`list${i + 1}`] = o;
  // return object reference for next call
  return obj;
  // set initial value as empty object to keep the result
 }, {})
}

// or with simple loop
function convert1(arr) {
 const result = {};
 for (let o of arr)
  result[`list${o.id}`] = o;
 return result
}

console.log(convert(list));
console.log(convert(list1));

console.log(convert1(list));
console.log(convert1(list1));
5
Pranav C Balan 3 kwiecień 2020, 09:17

// Zapętl kolekcję:

var list = [
   { id: 1, cn: "SG" },
   { id: 2, cn: "TH" }
  ];
  
  var list1 = [
   { id: 1, cn: "SG" },
   { id: 2, cn: "TH" },
   { id: 3, cn: "MY" }
  ];
  
  function nestedobj2(list) {
   let result = {};
   for (const v of list) {
    result["list" + v.id] = v;
    }
   return result;
  }

var listobj = nestedobj2(list);
console.log("%j", listobj);
listobj = nestedobj2(list1);
console.log("%j", listobj);
  
  function nestedobj(list) {
   return list.reduce((x, data) => {
    x["list" + data.id] = data;
    return x;
   }, {});
  }
  
   listobj = nestedobj(list);
  console.log("%j", listobj)
  listobj = nestedobj(list1);
  console.log("%j", listobj)
.as-console-row {color: blue!important}
0
xdeepakv 3 kwiecień 2020, 09:17

Jeśli liczba po list jest porządkową pozycją elementu plus jeden

var nestedobj = a => Object.fromEntries(Object.entries(a).map(([k, v]) => [`list${+k+1}`, v]));

var list= [
 {id: 1, cn: "SG"},
 {id: 2, cn: "TH"}
]

var list1= [
 {id: 1, cn: "SG"},
 {id: 2, cn: "TH"},
 {id: 3, cn: "MY"}
]

var listobj = nestedobj(list);
var listobj1 = nestedobj(list1);
console.log(listobj)
console.log(listobj1)

Jeśli jednak liczba po liście odnosi się do id obiektu

var nestedobj = a => Object.fromEntries(Object.values(a).map(v => [`list${v.id}`, v]));

var list= [
 {id: 1, cn: "SG"},
 {id: 2, cn: "TH"}
]

var list1= [
 {id: 1, cn: "SG"},
 {id: 2, cn: "TH"},
 {id: 3, cn: "MY"}
]

var listobj = nestedobj(list);
var listobj1 = nestedobj(list1);
console.log(listobj)
console.log(listobj1)
0
Jaromanda X 3 kwiecień 2020, 09:27