Próbuję usunąć element, ale nie mogę zrozumieć, dlaczego element nie jest usuwany z tablicy w ostatniej linii funkcji usuwania elementu, ale element nie jest usuwany z tablicy danych Łączę tablicę, ale to również nie działa dla mnie, jeśli istnieje jest jakieś lepsze rozwiązanie, proszę mi pomóc

Jest w funkcji deleteitem

 //Constructor for student form
var studentForm = function(iD,name,city,college,course,age){
  this.id = iD;
  this.name = name;
  this.city = city;
  this.college = college;
  this.course = course;
  this.age = age;
}
//all data store here as object
var data = [];

//function to submit and display form
var submitForm = function(){

  //getInput data from the field
  var getInput = {
    name:document.querySelector('.name').value,
    city:document.querySelector('.city').value,
    college:document.querySelector('.college').value,
    course:document.querySelector('.course').value,
    age:document.querySelector('.age').value,
  }
  
  //store the data which you get previous to use that
  var input = getInput;
  //Create a new id
  var ID;
  if(data.length > 0){
    ID = data[data.length - 1].id +1;
  }else{
    ID =1;
  }
  //Use the constructor and make a new data
  var newForm = new studentForm(ID,input.name,input.city,input.college,input.course,input.age);
  //Add the student data into the ds
  data.push(newForm);
  //Display the data in the Document
  //html line to display data of object
  var html = '<tr id="id-%roll%"><td>%id%</td><td class="tname">%name%</td><td class="tcity">%city%</td><td class="tcollege">%college%</td><td class="tcourse">%course%</td><td class="tage">%age%</td><td><button class="delbtn">Delete</button></td></tr>';    
  //Replace the placeHOlder With actual data
  var newHtml = html;
  //newHtml = "<td class=\"id-%id%\">%id%</td>".replace(/%id%/g, ID)
  newHtml = newHtml.replace('%roll%',ID);
  newHtml = newHtml.replace('%id%',ID);
  newHtml = newHtml.replace('%name%',input.name);
  newHtml = newHtml.replace('%city%',input.city);
  newHtml = newHtml.replace('%college%',input.college);
  newHtml = newHtml.replace('%course%',input.course);
  newHtml = newHtml.replace('%age%',input.age);
  //Get the element which after you wants to print the data
  document.querySelector('.tablemain').insertAdjacentHTML('beforeend',newHtml);
  //Clearint the fields
  var fields = document.querySelectorAll('.name' + ', ' + '.city' + ', ' + '.college' + ', ' + '.course' + ', ' + '.age');
  //Convert it into array
  var fieldsArr = Array.prototype.slice.call(fields);
  //Loopthrough all fields to clear the fields
  fieldsArr.forEach(function(current,index,array){current.value = '';});
  fieldsArr[0].focus();
  
  //Deleting element
  // parent element class = table id = id delete button class =delbtn
  
  
  
  console.log(newForm);
  return newForm;
}
document.querySelector('.btn').addEventListener('click',submitForm);
  
  //Delete section
  //Deleting element
  // parent element class = table id = id delete button class =delbtn
document.querySelector('.table').addEventListener('click',delItem);
  function delItem(e){
    var iTemId,splitID;
    iTemId = e.target.parentNode.parentNode.id;
    if(iTemId){
    splitID = iTemId.split('-');
   var ElementID = parseInt(splitID[1]);
      var deleteItem = function(id){
       var ids = data.map(function(cur){
        return cur.id; 
       });
       var index = ids.indexOf(id);
        if(index !== -1){
         data.slice(index,1);  
        }
      };
      deleteItem(ElementID);
    };
  };
  
 <input type="text" placeholder="name" class="name">
  <input type="text" placeholder="city" class="city">
  <input type="text" placeholder="college" class="college">
  <input type="text" placeholder="Course" class="course">
  <input type="number" placeholder="age" class="age">
  <button class="btn" value="submit">Submit</button>
  <div class="table">
  <table class="tablemain">
<tr class="table-heading"><th>ID</th><th>Name</th><th>City</th><th>College</th><th>Course</th><th>Age</th><th>Delete</th></tr>   
  </table>
  </div>
 
0
Azeez 3 kwiecień 2020, 19:06

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Splice i Slice są funkcjami JavaScript Array. Metoda splice() zwraca usunięte elementy w tablicy podczas mutowania oryginalnej tablicy, a metoda slice() zwraca wybrane elementy z tablicy jako nowy obiekt tablicy bez modyfikowania oryginalnej tablicy .

Użyłeś tutaj slice zamiast splice. Jeśli chcesz użyć slice, zwróć wynikową tablicę lub zamień slice na splice

if(index !== -1){
  data.splice(index,1);  
}

// Or
if(index !== -1){
  const newData = data.slice(index,1);  
}
1
Pushkin 3 kwiecień 2020, 16:19

Właśnie zmodyfikowałem funkcję delItem

 • usuń wiersz tabeli
 • ustaw indeks na -1 (ponieważ tablica zaczyna się od 0)
 //Constructor for student form
var studentForm = function(iD,name,city,college,course,age){
  this.id = iD;
  this.name = name;
  this.city = city;
  this.college = college;
  this.course = course;
  this.age = age;
}
//all data store here as object
var data = [];

//function to submit and display form
var submitForm = function(){

  //getInput data from the field
  var getInput = {
    name:document.querySelector('.name').value,
    city:document.querySelector('.city').value,
    college:document.querySelector('.college').value,
    course:document.querySelector('.course').value,
    age:document.querySelector('.age').value,
  }
  
  //store the data which you get previous to use that
  var input = getInput;
  //Create a new id
  var ID;
  if(data.length > 0){
    ID = data[data.length - 1].id +1;
  }else{
    ID =1;
  }
  //Use the constructor and make a new data
  var newForm = new studentForm(ID,input.name,input.city,input.college,input.course,input.age);
  //Add the student data into the ds
  data.push(newForm);
  //Display the data in the Document
  //html line to display data of object
  var html = '<tr id="id-%roll%"><td>%id%</td><td class="tname">%name%</td><td class="tcity">%city%</td><td class="tcollege">%college%</td><td class="tcourse">%course%</td><td class="tage">%age%</td><td><button class="delbtn">Delete</button></td></tr>';    
  //Replace the placeHOlder With actual data
  var newHtml = html;
  //newHtml = "<td class=\"id-%id%\">%id%</td>".replace(/%id%/g, ID)
  newHtml = newHtml.replace('%roll%',ID);
  newHtml = newHtml.replace('%id%',ID);
  newHtml = newHtml.replace('%name%',input.name);
  newHtml = newHtml.replace('%city%',input.city);
  newHtml = newHtml.replace('%college%',input.college);
  newHtml = newHtml.replace('%course%',input.course);
  newHtml = newHtml.replace('%age%',input.age);
  //Get the element which after you wants to print the data
  document.querySelector('.tablemain').insertAdjacentHTML('beforeend',newHtml);
  //Clearint the fields
  var fields = document.querySelectorAll('.name' + ', ' + '.city' + ', ' + '.college' + ', ' + '.course' + ', ' + '.age');
  //Convert it into array
  var fieldsArr = Array.prototype.slice.call(fields);
  //Loopthrough all fields to clear the fields
  fieldsArr.forEach(function(current,index,array){current.value = '';});
  fieldsArr[0].focus();
  
  //Deleting element
  // parent element class = table id = id delete button class =delbtn
  
  
  
  console.log(newForm);
  return newForm;
}
document.querySelector('.btn').addEventListener('click',submitForm);
  
  //Delete section
  //Deleting element
  // parent element class = table id = id delete button class =delbtn
document.querySelector('.table').addEventListener('click',delItem);
  function delItem(e){
  // Delete table row
  document.getElementById(e.target.parentNode.parentNode.id).remove();
    var iTemId,splitID;
    iTemId = e.target.parentNode.parentNode.id;
    if(iTemId){
    splitID = iTemId.split('-');
   var ElementID = parseInt(splitID[1]);
      var deleteItem = function(id){
       var ids = data.map(function(cur){
        return cur.id; 
       });
       var index = ids.indexOf(id);
        if(index !== -1){
         // delete array in data (array start with 0)
         data = data.slice(index-1,1);  
        }
      };
      deleteItem(ElementID);
    };
  };
 <input type="text" placeholder="name" class="name">
  <input type="text" placeholder="city" class="city">
  <input type="text" placeholder="college" class="college">
  <input type="text" placeholder="Course" class="course">
  <input type="number" placeholder="age" class="age">
  <button class="btn" value="submit">Submit</button>
  <div class="table">
  <table class="tablemain">
<tr class="table-heading"><th>ID</th><th>Name</th><th>City</th><th>College</th><th>Course</th><th>Age</th><th>Delete</th></tr>   
  </table>
  </div>
0
Vernon Jian Hao 3 kwiecień 2020, 16:31

W przypadku przyszłych pytań otrzymasz więcej odpowiedzi, jeśli możesz maksymalnie uprościć swoje pytanie. Kod, który opublikowałeś, jest trochę trudny do zrozumienia.

Biorąc to pod uwagę, myślę, że problem jest tutaj data.slice(index,1);. Array.prototype.slice nie zmienia oryginalnej tablicy. Zwraca nową tablicę. Z tego powodu czasami ludzie używają go do tworzenia kopii tablicy, aby uniknąć mutacji za pomocą czegoś takiego jak const arrCopy = originalArr.slice();.

Myślę, że szukasz metody tablicowej splice.

Mam nadzieję, że to przybliży Cię. Gdzie zadeklarowano data? Widzę, że robisz z nim różne rzeczy i traktujesz go jako zmienną globalną, ale nie jesteś pewien, gdzie ją deklarujesz.

0
sdotson 3 kwiecień 2020, 16:17