Mam prosty problem, którego nie mogę rozwiązać, mam „tablicę”, która zawiera i „tablicę”, w której chcę wyświetlić pierwsze zdjęcie,

Oto kod:

            {Skills.map((item, index) => 
              <Window key={index} className="col-md-3 m-2 ">
                <CardFrame className="cardFrame-max cardFrame-size-md">
                  <div className="row justify-items-center">
                    <div className="col-8 offset-2">
                      <p className="battle-shonen-color">{"Skill Name: " + item.name}</p>
                      <img src={require('../../' + item.effects[0].icon)}></img>
                      <p className="battle-shonen-color">{"Skill Shortcode: " + item.shortcode}</p>
                      <p className="battle-shonen-color">{"Skill Description: " + item.quote}</p>
                    </div>
                  </div>
                </CardFrame> 
              </Window>
            )}

Jest w tagu, gdzie pokazuje mi błąd: "Błąd: nie można znaleźć modułu './resources/img/icon/effects/Damage.png'",

Więc ładuje łańcuch zapisany w tablicy, ale nie dodaje „../../” na początku

0
Terraya 2 kwiecień 2020, 12:49

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

  {require(`../../${item.effects[0].icon}`)}
0
Hagai Harari 2 kwiecień 2020, 09:55

Możesz spróbować w ten sposób

 {Skills.map((item, index) => 
              <Window key={index} className="col-md-3 m-2 ">
                <CardFrame className="cardFrame-max cardFrame-size-md">
                  <div className="row justify-items-center">
                    <div className="col-8 offset-2">
                      <p className="battle-shonen-color">{"Skill Name: " + item.name}</p>
                      <img src={require(`../../${item.effects[0].icon}`)}></img>
                      <p className="battle-shonen-color">{"Skill Shortcode: " + item.shortcode}</p>
                      <p className="battle-shonen-color">{"Skill Description: " + item.quote}</p>
                    </div>
                  </div>
                </CardFrame> 
              </Window>
            )}
 Run code snippet
0
Kesav 2 kwiecień 2020, 09:56

Zaimportuj swoje obrazy do pliku elementów. na przykład :

import ImageName from '../../whatever.jpg';

I użyj go w swojej tablicy elementów.

[
 {
  icon: ImageName
 }
]
0
BeHappy 2 kwiecień 2020, 10:02