Pracuję nad interfejsem API logowania.

Backend: Node.JS Datastore: MongoDB

Dostaję TypeError

app.js:

const express = require('express');
const app = express();
const bodyParser = require('body-parser');

app.use(bodyParser.json());

var db = require('./db')
db.connect(() => {
 app.listen(3000, function (){
   console.log(`Listening`);
 });
});


const loginRoute = require('./routes/login');
app.use('/login', loginRoute);

Router - login.js

const express = require('express');
const router = express.Router();
const loginSchema = require('../models/LoginSchema');
const db = require('../db');

router.get('/', (req, res) => {
  db.collection('login').find({}, function (err, result) {
    console.log(result);
    res.send('We are at login api'+result);
  });
});

router.post('/', (req, res) => {
  const logindata = new loginSchema({
    name: req.body.name,
    email: req.body.email,
    password: req.body.password
  });
  db.collection('login').insert(logindata, function(err, data) {
    res.json(data);
  });
});

module.exports = router;

Schemat: loginschema.js

const mongoose = require('mongoose');

const loginschema = mongoose.Schema({
  name: {
    type : String
  },
  email: {
    type : String,
    required : true
  },
  password: {
    type: String,
    require: true
  }
});

module.exports = mongoose.model('login', loginschema);

Połączenie MongoDB: db.js

const mongoClient = require('mongodb').MongoClient;
const mongoDbUrl = 'mongodb://127.0.0.1:27017';
let db;

function connect(callback){
  mongoClient.connect(mongoDbUrl, { useUnifiedTopology: true }, (err, client) => {
    db = client.db('test');
    callback();
  });
}
function get(){
  return db;
}

function close(){
 db.close();
}

module.exports = {
  connect,
  get,
  close
};

Oto błąd, który otrzymuję:

TypeError: db.collection is not a function 
  at C:\rest-api\routes\login.js:19:8 
  at Layer.handle [as handle_request] (C:\rest-api\node_modules\express\lib\router\layer.js:95:5) 
  at next (C:\rest-api\node_modules\express\lib\router\route.js:137:13) 
  at Route.dispatch (C:\rest-api\node_modules\express\lib\router\route.js:112:3) 
  at Layer.handle [as handle_request] (C:\rest-api\node_modules\express\lib\router\layer.js:95:5) 
  at C:\rest-api\node_modules\express\lib\router\index.js:281:22 
  at Function.process_params (C:\rest-api\node_modules\express\lib\router\index.js:335:12) 
  at next (C:\rest-api\node_modules\express\lib\router\index.js:275:10) 
  at Function.handle (C:\rest-api\node_modules\express\lib\router\index.js:174:3) 
  at router (C:\rest-api\node_modules\express\lib\router\index.js:47:12) 
  at Layer.handle [as handle_request] (C:\rest-api\node_modules\express\lib\router\layer.js:95:5) 
  at trim_prefix (C:\rest-api\node_modules\express\lib\router\index.js:317:13) 
  at C:\rest-api\node_modules\express\lib\router\index.js:284:7 
  at Function.process_params (C:\rest-api\node_modules\express\lib\router\index.js:335:12) 
  at next (C:\rest-api\node_modules\express\lib\router\index.js:275:10) 
  at C:\rest-api\node_modules\body-parser\lib\read.js:130:5 

Pomoc byłaby bardzo mile widziana

1
Shreyas Heda 2 kwiecień 2020, 16:15

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Użyj modelu Mongoose bezpośrednio, aby uzyskać dokumenty

Zamiast

db.collection('login').find({}, function (err, result) {

});
// This will fail since 'collection' is not exported by your db.js

Spróbuj użyć swojego modelu Mongoose bezpośrednio, jak:

// find all Login Documents 
loginSchema.find({}, function (err, result) {

});
// create a new document
const newlogin = new loginSchema(); 
newlogin.save((err, saveddoc) => {

});
2
Pascal Lamers 4 kwiecień 2020, 07:23

Db.collection () to metoda dostarczana z powłoką mongo.

Możesz skorzystać z biblioteki mongoose, aby rozwiązać problem.

0
jcoleau 6 kwiecień 2020, 18:46

Używasz złego interfejsu API. .find(..) jest dla Mongoose i używasz go do konfiguracji bazy danych db.collection(..)

Zobacz zmodyfikowane app.js:

const express = require('express');
const router = express.Router();
const loginSchema = require('../models/login');
const db = require('../db');

router.get('/', (req, res) => {
  loginSchema.find({}, function (err, result) {
  if (err) {
   console.log("Error:", err);
  }
  else{
   res.send('We are at login api'+result);
  }  
  });
});

router.post('/', (req, res) => {
  const logindata = new loginSchema({
    name: req.body.name,
    email: req.body.email,
    password: req.body.password
  });
  loginSchema.insert(logindata, function(err, data) {
    res.json(data);
  });
});

module.exports = router;
0
Ayman Arif 2 kwiecień 2020, 13:37