CardShop to div z dziećmi -> (obrazy z różnymi identyfikatorami i wartościami) każda wartość karty wygląda tak, jak ta 2000,500 lub ta 1500,200 Chcę posortować obrazy według wartości w kolejności rosnącej według pierwszej liczby w tablicy. Funkcję wywołuje niebieski przycisk w prawym rogu.

Oto, co zrobiłem do tej pory.

HTML DOC

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <script src="script.js"></script>
  <style>
    #toSort{
    background-color: #3b5998;
    width:50px;
    height:50px;
    float:right;
  }</style>
</head>
<body>
  <div id = "cardShop" style="overflow:scroll">
    <div id ="toSort" onclick="sorting()"></div>
    <img id="card" height="400" width="250" src="./cardImages/blueEyes.jpg" value = 3000,2500>
    <img id="card2" height="400" width="250" src="./cardImages/blue.jpg" value = 1400,1200>
    <img id="card3" height="400" width="250" src="./cardImages/orange.jpg" value = 1200,700>
    <img id="card4" height="400" width="250" src="./cardImages/blackDrag.jpg" value = 3200,2500>
    <img id="card5" height="400" width="250" src="./cardImages/spider.jpg" value = 2500,2100>
    <img id="card6" height="400" width="250" src="./cardImages/dark.jpg" value = 2500,2100>
    <img id="card7" height="400" width="250" src="./cardImages/grill.jpg" value = 2000,1700>
    <img id="card8" height="400" width="250" src="./cardImages/gaia.jpg" value = 2300,2100>
    <img id="card9" height="400" width="250" src="./cardImages/redEyes.jpg" value = 2400,2000>
    <img id="card10" height="400" width="250" src="./cardImages/flamee.jpg" value = 1800,1600>
    <img id="card11" height="400" width="250" src="./cardImages/curse.jpg" value = 2800,2200>
    <img id="card12" height="400" width="250" src="./cardImages/tripple.jpg" value = 4500,3800>
  </div>
</body>
</html>

Plik JavaScript

function sorting() {
  let deck = [].slice.call(document.getElementById("cardShop").children)
  for (let i = 2; i < deck.length; i++) {
    let elementValue = deck[i].getAttribute('value').split(",").map(Number);
  }
}
2
TheWorstOneAlive 2 kwiecień 2020, 13:37

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Twoje znaczniki HTML zostały uszkodzone. Upewnij się, że refaktoryzujesz go na <img ... value="1200,2500" /> zamiast <img ... value=1 200,2500 />, ponieważ żaden Javascript nie będzie w stanie tego obsłużyć.

function sorting () {
  const imgWrapper = document.getElementById('cardShop')
  const deck = [].slice.call(imgWrapper.getElementsByTagName('img'))
  deck.sort((currentImage, nextImage) => {
   const currentImageValue = parseInt(currentImage.getAttribute('value').split(',')[0])
   const nextImageValue = parseInt(nextImage.getAttribute('value').split(',')[0])
   return currentImageValue - nextImageValue
  })
  // at this point the array has been sorted, but not the actual HTML!
  console.log(deck)
  // optional - if you want to redraw them with the new order in the HTML
  const oldImgHTMLCollection = [].slice.call(imgWrapper.getElementsByTagName('img'))
  oldImgHTMLCollection.forEach(oldImg => imgWrapper.removeChild(oldImg))
  deck.forEach(newImg => imgWrapper.appendChild(newImg))
}

sorting()
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Document</title>
 <script src="script.js"></script>
 <style>
 </style>
</head>

<body>
 <div id="cardShop" style="overflow:scroll">
  <div id="toClose"></div>
  <div id="toSort"></div>
  <img id="card" height="400" width="250" src="./cardImages/blueEyes.jpg" value="3000,2500">
  <img id="card2" height="400" width="250" src="./cardImages/blue.jpg" value="1400,1200">
  <img id="card3" height="400" width="250" src="./cardImages/orange.jpg" value="1200,700">
  <img id="card4" height="400" width="250" src="./cardImages/blackDrag.jpg" value="3200,2500">
  <img id="card5" height="400" width="250" src="./cardImages/spider.jpg" value="2500,2100">
  <img id="card6" height="400" width="250" src="./cardImages/dark.jpg" value="2500,2100">
  <img id="card7" height="400" width="250" src="./cardImages/grill.jpg" value="2000,1700">
  <img id="card8" height="400" width="250" src="./cardImages/gaia.jpg" value="2300,2100">
  <img id="card9" height="400" width="250" src="./cardImages/redEyes.jpg" value="2400,2000">
  <img id="card10" height="400" width="250" src="./cardImages/flamee.jpg" value="1800,1600">
  <img id="card11" height="400" width="250" src="./cardImages/curse.jpg" value="2800,2200">
  <img id="card12" height="400" width="250" src="./cardImages/tripple.jpg" value="4500,3800">
 </div>
</body>

</html>
0
Georgi B. Nikolov 2 kwiecień 2020, 10:58
const setup = () => {
	const toSort = document.querySelector('#toSort');
 toSort.addEventListener('click', sorting);

};

const sorting = () => {
	let cardShop = document.querySelector('#cardShop');
 
 let dek = [...cardShop.querySelectorAll('img')]
 	.sort((a,b) => {
  	let valuesA = a.getAttribute('value').split(',');
   let valuesB = b.getAttribute('value').split(',');
  	let comparer = valuesA[0].localeCompare(valuesB[0]);
   if(comparer === 0)
   	comparer = valuesA[1].localeCompare(valuesB[1]);
   return comparer;
  })
  .map(node=>cardShop.appendChild(node));
};


//load
window.addEventListener('load', setup);
#toSort{
 background-color: #3b5998;
 width:50px;
 height:50px;
 float:right;
}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <body>
  <div id = "cardShop" style="overflow:scroll">
   <div id ="toSort"></div>
   <img id="card" height="400" width="250" src="./cardImages/blueEyes.jpg" value="3000,2500">
   <img id="card2" height="400" width="250" src="./cardImages/blue.jpg" value="1400,1200">
   <img id="card3" height="400" width="250" src="./cardImages/orange.jpg" value="1200,700">
   <img id="card4" height="400" width="250" src="./cardImages/blackDrag.jpg" value="3200,2500">
   <img id="card5" height="400" width="250" src="./cardImages/spider.jpg" value="2500,2100">
   <img id="card6" height="400" width="250" src="./cardImages/dark.jpg" value="2500,2100">
   <img id="card7" height="400" width="250" src="./cardImages/grill.jpg" value="2000,1700">
   <img id="card8" height="400" width="250" src="./cardImages/gaia.jpg" value="2300,2100">
   <img id="card9" height="400" width="250" src="./cardImages/redEyes.jpg" value="2400,2000">
   <img id="card10" height="400" width="250" src="./cardImages/flamee.jpg" value="1800,1600">
   <img id="card11" height="400" width="250" src="./cardImages/curse.jpg" value="2800,2200">
   <img id="card12" height="400" width="250" src="./cardImages/tripple.jpg" value="4500,3800">
  </div>
 </body>
</html>
1
Jens Ingels 2 kwiecień 2020, 11:38

Jesteś na dobrej drodze, skończyłem kod dla Ciebie. Kod wypycha wszystkie obrazy do tablicy z elementami json, która zawiera element i wartość (lewą). Następnie sortuje je we właściwej kolejności, usuwa wszystkie obrazy i wstawia je ponownie we właściwej kolejności.

Przykład pracy: https://playcode.io/537993

function sorting() {


let deck = [].slice.call(document.getElementById("cardShop").children)
let images = []
let button = document.getElementById('toSort');

for (let i = 1; i < deck.length; i++) {
  let elementValue = deck[i].getAttribute('value').split(",").map(Number);
  // add all values to a array with json info about the element
  images.push({
   'element': deck[i],
   'value': elementValue[0]
  });
}

// sort them on the value
images.sort((a, b) => {
 return a.value - b.value;
})

// remove all elements in the div
document.getElementById('cardShop').innerHTML = '';

// add the button again
document.getElementById('cardShop').appendChild(button);
 // Add the images again
 images.forEach(image => {
  document.getElementById('cardShop').appendChild(image.element)
 })
}
1
Gustav P Svensson 2 kwiecień 2020, 11:01
const sorting = () => {
  const images = document.getElementsByTagName('img');
  const deck = [].slice.call(images);
  const container = document.getElementById('cardShop');

  const deckSorted = deck.sort((a, b) => {
    const aToSort = a.getAttribute('value').split(',')[0];
    const bToSort = b.getAttribute('value').split(',')[0];
    return aToSort - bToSort;
  });
  
  for(let i = 0; i < deck.length; i++) {
   deck[i].parentNode.removeChild(deck[i]);
   container.append(deckSorted[i]);
  }  
}
<div id="cardShop" style="overflow:scroll">
    <div id ="toSort" onclick="sorting()">Sort</div>
    <img id="card" height="400" width="250" src="./cardImages/blueEyes.jpg" value = 3000,2500>
    <img id="card2" height="400" width="250" src="./cardImages/blue.jpg" value = 1400,1200>
    <img id="card3" height="400" width="250" src="./cardImages/orange.jpg" value = 1200,700>
    <img id="card4" height="400" width="250" src="./cardImages/blackDrag.jpg" value = 3200,2500>
    <img id="card5" height="400" width="250" src="./cardImages/spider.jpg" value = 2500,2100>
    <img id="card6" height="400" width="250" src="./cardImages/dark.jpg" value = 2500,2100>
    <img id="card7" height="400" width="250" src="./cardImages/grill.jpg" value = 2000,1700>
    <img id="card8" height="400" width="250" src="./cardImages/gaia.jpg" value = 2300,2100>
    <img id="card9" height="400" width="250" src="./cardImages/redEyes.jpg" value = 2400,2000>
    <img id="card10" height="400" width="250" src="./cardImages/flamee.jpg" value = 1800,1600>
    <img id="card11" height="400" width="250" src="./cardImages/curse.jpg" value = 2800,2200>
    <img id="card12" height="400" width="250" src="./cardImages/tripple.jpg" value = 4500,3800>
</div>

Możesz to zrobić za pomocą sortowania, a następnie po prostu usuń stary element i dołącz nowy, w ten sposób.

2
Nicolae Maties 2 kwiecień 2020, 11:14