Widziałem dokumentację na temat v-select i gniazd, ale nie bardzo rozumiałem, czy mogę zastosować ją do mojego przykładu codepen.

Muszę tylko pobrać zaznaczony tekst (nie wartość) i użyć go gdzieś w kodzie:

new Vue({
 el: "#app",
 vuetify: new Vuetify(),
 data: {
  state: {},
  selectedText: "",
  states: [
   { value: "a", text: "alpha" },
   { value: "b", text: "beta" },
   { value: "g", text: "gamma" }
  ]
 },
 methods: {
  change: (newValue) => {
   // do something with the text
   // "alpha", "beta", or "gama"
   console.log(newValue);
  }
 }
});
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mdi/font@4.x/css/materialdesignicons.min.css" rel="stylesheet"/>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vuetify@2.2.20/dist/vuetify.min.css" rel="stylesheet"/>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/babel-polyfill/dist/polyfill.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.x/dist/vue.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vuetify@2.2.20/dist/vuetify.min.js"></script>
<div id="app">
 <v-app id="inspire">
  <v-container fluid>
   <label>my selected text is: {{state}}</label>
   <v-row align="center">
    <v-col cols="3">
     <v-select v-model="state" :items="states" @change="change" :text="selectedText"></v-select>
    </v-col>
   </v-row>
  </v-container>
 </v-app>
</div>
1
serge 1 kwiecień 2020, 19:08

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Musisz dodać rekwizyt return-object do <v-select>

new Vue({
 el: "#app",
 vuetify: new Vuetify(),
 data: {
  state: null,
  selectedText: "",
  states: [
   { value: "a", text: "alpha" },
   { value: "b", text: "beta" },
   { value: "g", text: "gamma" }
  ]
 },
 methods: {
  change: (newValue) => {
   // do something with the text
   // "alpha", "beta", or "gama"
   console.log(newValue.text);
  }
 }
});
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mdi/font@4.x/css/materialdesignicons.min.css" rel="stylesheet"/>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vuetify@2.2.20/dist/vuetify.min.css" rel="stylesheet"/>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/babel-polyfill/dist/polyfill.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.x/dist/vue.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vuetify@2.2.20/dist/vuetify.min.js"></script>
<div id="app">
 <v-app id="inspire">
  <v-container fluid>
   <label>my selected text is: {{state && state.text}}</label>
   <v-row align="center">
    <v-col cols="3">
     <v-select :items="states" v-model="state" @change="change" item-text="text" return-object></v-select>
    </v-col>
   </v-row>
  </v-container>
 </v-app>
</div>

Edytuj: Ok, więc opierając się na twoim podejściu, rozwiązaniem byłoby użycie kodu kraju do znalezienia odpowiedniego obiektu kraju na liście krajów i ustawienie go.

Oto, jak możesz to rozwiązać:

new Vue({
 el: "#app",
 vuetify: new Vuetify(),
 data: {
  country: "c",
  countries: [{
    code: "a",
    name: "Ameriga Fatela"
   },
   {
    code: "b",
    name: "Bolivia Grande"
   },
   {
    code: "c",
    name: "Comore Potentia"
   }
  ]
 },
 methods: {
  getCountryCode() {
   return "b"; // have no c.name here!
  },
  change() {
   var newCode = this.getCountryCode();
   // Since we were getting objects when changing options, we must also set objects 
   this.country = this.countries.filter(country => country.code === newCode)[0];
  }
 }
});
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mdi/font@4.x/css/materialdesignicons.min.css" rel="stylesheet" />
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vuetify@2.2.20/dist/vuetify.min.css" rel="stylesheet" />
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/babel-polyfill/dist/polyfill.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.x/dist/vue.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vuetify@2.2.20/dist/vuetify.min.js"></script>
<div id="app">
 <v-app>
  <v-container>
   <div>current code is &gt;{{country.code}}&lt;</div>
   <div>current name is &gt;{{country.name}}&lt;</div>
   <v-row>
    <v-col cols="12">
     <v-select v-model="country" :items="countries" item-text="name" item-value="code" return-object></v-select>
     <v-btn @click="change">change by script to 'b'</v-btn>
     </vcol>
   </v-row>
  </v-container>
 </v-app>
</div>
1
Anurag Srivastava 2 kwiecień 2020, 11:26

EDYTUJ: Najlepszą opcją, jaką znalazłem, jest użycie właściwości computed dla zaznaczonego tekstu, bez zmian w bieżącym kodzie (przejdź do FullPage po uruchomieniu fragmentu, aby poprawnie zobacz wyjście):

new Vue({
 el: "#app",
 vuetify: new Vuetify(),
 data: {
  countries: [
   { code: "a", name: "Ameriga Fatela" },
   { code: "b", name: "Bolivia Grande" },
   { code: "c", name: "Comore Potentia" }
  ],
  country: "b"
 },
 methods: {
  getCountryCode() {
   return "c"; // have no c.name here!
  },
  change() {
   this.country = this.getCountryCode();
  }
 },
 computed: {
  countryName() {
   return this.countries.find((c) => c.code === this.country).name;
  }
 }
});
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mdi/font@4.x/css/materialdesignicons.min.css" rel="stylesheet" />
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vuetify@2.2.20/dist/vuetify.min.css" rel="stylesheet" />
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/babel-polyfill/dist/polyfill.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.x/dist/vue.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vuetify@2.2.20/dist/vuetify.min.js"></script>
<div id="app">
 <v-app>
  <v-container>
   <div>current code is &gt;{{country}}&lt;</div>
   <div>current name is &gt;{{countryName}}&lt;</div>
   <v-row>
    <v-col cols="12">
     <v-select v-model="country" :items="countries" item-text="name" item-value="code"></v-select>
     <v-btn @click="change">change by script to '{{getCountryCode()}}'</v-btn>
     </vcol>
   </v-row>
  </v-container>
 </v-app>
</div>

Inną opcją jest (Codepen tutaj) sugestia Anuraga Srivastavy do użycia {{ X0}}, zwróciłem obiekt. Ma jednak pewne wady, bo właściwie nie jestem w stanie poprawnie zmienić wartości kodem:

new Vue({
 el: "#app",
 vuetify: new Vuetify(),
 data: {
  country: "c",
  countries: [
   { code: "a", name: "Ameriga Fatela" },
   { code: "b", name: "Bolivia Grande" },
   { code: "c", name: "Comore Potentia" }
  ]
 },
 methods: {
  getCountryCode() {
   return "b"; // have no c.name here!
  },
  change() {
   var newCode = this.getCountryCode();
   this.country = newCode;
  }
 }
});
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mdi/font@4.x/css/materialdesignicons.min.css" rel="stylesheet" />
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vuetify@2.2.20/dist/vuetify.min.css" rel="stylesheet" />
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/babel-polyfill/dist/polyfill.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.x/dist/vue.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vuetify@2.2.20/dist/vuetify.min.js"></script>
<div id="app">
 <v-app>
  <v-container>
   <div>current code is &gt;{{country.code}}&lt;</div>
   <div>current name is &gt;{{country.name}}&lt;</div>
   <v-row>
    <v-col cols="12">
     <v-select v-model="country" :items="countries" item-text="name" item-value="code" return-object></v-select>
     <v-btn @click="change">change by script to 'b'</v-btn>
     </vcol>
   </v-row>
  </v-container>
 </v-app>
</div>

Jednak w obu przypadkach należy przeliczyć nazwę kraju. To niedobrze. Wyobraź sobie, że budując skrzynkę kombinowaną, musimy wykonać ciężką operację ... przeliczanie jej za każdym razem jest czasochłonne i naprawdę nie jest optymalne ....

0
Serge 2 kwiecień 2020, 16:17

Twoje obiekty states zawierają zarówno właściwości value, jak i text. Jeśli zmienisz value na key v-select rozpoznaje zmianę i możesz uzyskać dostęp do właściwości text przez this.state. Tak jak to:

new Vue({
 el: "#app",
 vuetify: new Vuetify(),
 data: {
  state: {},
  selectedText: "",
  states: [
   { key: "a", text: "alpha" },
   { key: "b", text: "beta" },
   { key: "g", text: "gamma" }
  ]
 },
 methods: {
  change: (newValue) => {
   // do something with the text
   // "alpha", "beta", or "gama"
   console.log(newValue); // Also returns text attribute instead of key
  }
 }
});
<div id="app">
 <v-app id="inspire">
  <v-container fluid>
   <label>my selected text is: {{state}}</label>
   <v-row align="center">
    <v-col cols="3">
     <v-select v-model="state" :items="states" @change="change"></v-select>
    </v-col>
   </v-row>
  </v-container>
 </v-app>
</div>
0
Aside 1 kwiecień 2020, 16:45