Jak aktywować przycisk javascript, tak jakby użytkownik go kliknął? Czy mogę uruchomić kod javascript, aby aktywować przycisk? (przypuśćmy, że nie znałam już kodu w przycisku, a jestem na przypadkowej stronie, na której nie mogę zmienić istniejącego kodu)

<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>
  <form action="aaa.php">
   <input type="text" />
   <input id="button" type="submit" />
  </form>
  <script>
   var btn = document.getElementById("button");
   //is there anything like: btn.click?
  </script>
 </body>
</html>
0
luek baja 1 kwiecień 2020, 23:11

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
<!DOCTYPE html>
<html>
 <button id="button"onclick="myFunction()">b</button>
 <!--creates the button-->
 <script>
  var btn = document.getElementById("button");
  btn.click();
  
  function myFunction(){
    alert('working');
    }
 </script>
</html>
1
DCR 1 kwiecień 2020, 20:27

Oto jeden ze sposobów, w jaki możesz sobie z tym poradzić - wywołaj określoną funkcję ze swojego onClick

<!DOCTYPE html>
<html>
 <button id="button" onclick="clickButton()">b</button>
 <!--creates the button-->
 <script>
  function clickButton() {
    alert("hello!");
  }

 </script>
</html>

Aby odpowiedzieć na pytanie bardziej bezpośrednio, możesz to zrobić w ten sposób

document.getElementById('button').onclick=function(){/* some code */}
-1
DSmith 1 kwiecień 2020, 20:22

Jak wspomniano, możesz oddzielić HTML i javascript.

Próbka.

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <button id="button">Click Here</button>
  <button onclick="onClickBtn(this)">Click Here 2</button>
  <!--creates the button-->
  <script>
    var btn = document.getElementById("button");
    btn.addEventListener("click", (event) => {
      alert("Hi")
    })
    function onClickBtn(event) {
      alert("Btn 2")
    }
  </script>
</body>
</html>
-1
xdeepakv 1 kwiecień 2020, 20:26