Właśnie dołączyłem i zacząłem uczyć się JavaFX i mam problem z dodaniem tabeli 5x5 w kształcie prostokąta z kolorami. Oto mój postęp:

public void start(Stage primaryStage) {
  GridPane grid = new GridPane();
  Random rand = new Random();
  ArrayList<String> colors = new ArrayList<String>();

  colors.add("ff0000");//red
  colors.add("#008000");//green
  colors.add("#0000ff");//blue
  colors.add("#ffff00");//yellow
  int row = 0;
  int col = 0;

  for (int i = 0; i < 26; i++) {
    Rectangle rect = new Rectangle(100, 100, 50, 50);
    rect.setFill(Color.web(colors.get(rand.nextInt(4))));
    rect.setStroke(Color.BLACK);

    grid.add(rect, row, col);
    if (row < 4) {
      row++;
    } 
    if (col < 4) {
      col++;
    }
  }

  grid.setAlignment(Pos.CENTER);
  Scene scene = new Scene(grid, 500, 500);

Oto wynik:

Output

Chcę, żeby wyglądało to tak:

Wanted Result

1
Solomid1280 1 kwiecień 2020, 15:45

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Napisz swoją pętlę w następujący sposób:

for (int i = 0; i < 5; i++) {
  for (int j = 0; j < 5; ++)
    Rectangle rect = new Rectangle(100, 100, 50, 50);
    rect.setFill(Color.web(colors.get(rand.nextInt(4))));
    rect.setStroke(Color.BLACK);  
    grid.add(rect, i, j);
  }
}
2
Arvind Kumar Avinash 1 kwiecień 2020, 12:53

Rozważ wykonanie zewnętrznej / wewnętrznej pętli, aby poprawnie indeksować wiersz i kolumnę:

  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int j = 0; j < 5; j++) {
      Rectangle rect = new Rectangle(100, 100, 50, 50);
      rect.setFill(Color.web(colors.get(rand.nextInt(4))));
      rect.setStroke(Color.BLACK);
      grid.add(rect, i, j);
    }
  }

Aby lepiej zrozumieć, dlaczego to działa, spróbuj wydrukować wartości row i col na górze pętli for w porównaniu z wydrukowaniem wartości i i j w tym kodzie. Możesz wtedy zobaczyć różnicę.

2
But I'm Not A Wrapper Class 1 kwiecień 2020, 12:54

W pierwszych 4 iteracjach pętli inkrementujesz zarówno row, jak i column, a we wszystkich innych iteracjach w ogóle ich nie zwiększasz, tylko umieszczasz prostokąty w prawej dolnej komórce. Ponadto twoja pętla wykonuje 26 iteracji, a nie 25 = 5 * 5.

Aby poprawić błąd, musisz zwiększyć wartość wiersza tylko wtedy, gdy osiągniesz koniec wiersza i jednocześnie zresetujesz kolumnę do 0:

final int columns = 5:
final int rows = 5
int row = 0;
int column = 0;

for (int i = 0; i < (columns * rows); ++i) {
  Rectangle rect = new Rectangle(100, 100, 50, 50);
  rect.setFill(Color.web(colors.get(rand.nextInt(4))));
  rect.setStroke(Color.BLACK);

  grid.add(rect, col, row);

  ++column; // move to right

  // if we exceed the available horizontal space, start new row
  if (column >= columns) {
    column = 0;
    row++;
  }
}

Alternatywnie możesz użyć wyniku dzielenia obcięcia i operatora reszty, aby obliczyć kolumnę / wiersz z i

for (int i = 0; i < (columns * rows); ++i) {
  row = i / columns;
  column = i % columns;

Zwykle preferowana byłaby jednak pętla zagnieżdżona, jak pokazano w innych odpowiedziach, ale pomyślałem, że przedstawię kilka alternatyw i wyjaśnię, gdzie popełniłeś błąd.

2
fabian 1 kwiecień 2020, 16:40