Używam kodu Pythona (nazwa_pliku- images.py), który czyta-

  import gzip
  f = gzip.open('i1.gz','r')

Ale pokazuje FileNotFoundError. Mój folder zawierający images.py wygląda tak:

New Folder/
  images.py
  i1.gz
  (...Some other files...)
2
Krushnakant Bhattad 1 kwiecień 2020, 09:23

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Problem polega na tym, że nie uruchamiasz skryptu z poziomu New Folder. Możesz go łatwo rozwiązać, używając ścieżki bezwzględnej bez kodowania jej na stałe:

from os import path
path = path.abspath(__file__) # full path of your script
dir_path = path.dirname(path) # full path of the directory of your script
zip_file_path = path.join(dir_path,'i1.gz') # absolute zip file path

# and now you can open it
f = gzip.open(zip_file_path,'r')

2
Gabip 1 kwiecień 2020, 06:47

Sprawdź bieżący katalog roboczy skryptu, wykonując:

import os
os.getcwd()

Następnie porównaj to ze swoją ścieżką bezwzględną i1.gz. Wtedy powinieneś być w stanie zobaczyć, czy są jakieś niespójności.

2
Ryohei Namiki 1 kwiecień 2020, 06:40

Czy uruchamiasz skrypt z New Folder?

Jeśli jesteś w folderze, powinno działać:

c:\Data\Python\Projekty\Random\gzip_example>python load_gzip.py

Ale jeśli uruchomisz skrypt z folderu nadrzędnego o nazwie folderu, zwrócił błąd:

c:\Data\Python\Projekty\Random>python gzip_example\load_gzip.py
Traceback (most recent call last):
 File "C:\Data\Python\Projekty\Random\gzip_example\load_gzip.py", line 2, in <module>
  f = gzip.open('file.gz', 'r')
 File "C:\Python\Python 3.8\lib\gzip.py", line 58, in open
  binary_file = GzipFile(filename, gz_mode, compresslevel)
 File "C:\Python\Python 3.8\lib\gzip.py", line 173, in __init__
  fileobj = self.myfileobj = builtins.open(filename, mode or 'rb')
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'file.gz'
1
luipenox 1 kwiecień 2020, 06:39