Próbuję przekształcić kod czasu epoki w strukturę czytelną dla człowieka. Przeczytałem tutaj na stackoverflow, że następujący kod może działać: link

var utcSeconds = 1234567890;
var d = new Date(0); // The 0 there is the key, which sets the date to the epoch
d.setUTCSeconds(utcSeconds);

Używam tego podejścia wewnątrz funkcji, którą wywołuję w tagu skryptu w dokumencie HTML, ale jakoś nie robię tego we właściwy sposób. czego mi brakuje?

<html>
  <head></head>
  <body>
    <div class="wrapper">
      <div class="box window" id="Window"></div>
      </div>      
    </div>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/web3-min-js@1.0.0/web3.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.4.1/dist/jquery.min.js"></script>

    <script>
      var contract;

      $(document).ready(function() {
        var web3 = new Web3(window.web3.currentProvider)

        var contractAddress = "address";
        var abi = [abi];
        var contract = new web3.eth.Contract(abi, contractAddress);

        contract.methods.viewNewestTimestamp().call().then(function(data2) {
          var utcSeconds = data2;
          var d = new Date(data2);
          $('#Window').html(d.utcSeconds(data2));
        })
      })
    </script>

  </body>
</html>

Kontekst: dzwonię do inteligentnego kontraktu na ethereum. Inteligentna umowa zwraca wartość „teraz” ethereum, która jest liczbą całkowitą w formacie epoki, co oznacza mniej więcej tak: 1585727288. Zamiast pokazywać długą liczbę chcę wyświetlić ładnie czytelny format daty. Jak mogę to zrobić? :)

2
Mr. 124 1 kwiecień 2020, 14:18

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Opublikowałem to tutaj: https://codepen.io/mxnelles/pen/PoqLyPV

function gd(timestamp) {
 var date = new Date(timestamp * 1000);
 var hours = date.getHours();
 var minutes = "0" + date.getMinutes();
 var seconds = "0" + date.getSeconds();

 var formattedTime = hours + ':' + minutes.substr(-2) + ':' + seconds.substr(-2);

 return formattedTime;
}

$(function() {
 $("#calc").click(function() {
  $("#result").text(gd($("#raw").val()));
 })
})
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<div style="padding:30px">
 <input type="text" value="1585740248" id="raw">
 <button id="calc">Convert Time</button>
 <div id="result"></div>
</div>
1
mplungjan 1 kwiecień 2020, 11:36

Masz na myśli coś takiego

toLocaleString, toLocaleDateString i / lub toLocaleTimeString

const d = new Date(1585740129850);

const options = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric'};
console.log(d.toLocaleString('de-DE',options),d.toLocaleTimeString('de-DE'))

console.log(
 d.toLocaleDateString(),
 d.toLocaleTimeString('en-US')
) 
2
mplungjan 1 kwiecień 2020, 11:46

Konwertuj:

var utcSeconds = 1585740122250;
var somedate = new Date(utcSeconds);
$('#Window').html(somedate.getUTCSeconds()); // format here

Format :

Możesz zajrzeć na: https: // developer .mozilla.org / pl-PL / docs / Web / JavaScript / Reference / Global_Objects / Date / toLocaleDateString

var somedate = new Date();

// toLocaleDateString() without arguments depends on the implementation,
// the default locale, and the default time zone
console.log(somedate.toLocaleDateString());
// → "12/11/2012" if run in en-US locale with time zone America/Los_Angeles
0
xdeepakv 1 kwiecień 2020, 11:28