Próbuję wyodrębnić wartości z tablicy numpy i umieścić poszczególne wpisy na liście.

Na przykład, jeśli mam następującą listę:

import numpy as np
x = 1
problem_variable = np.array(['a', 'b'], dtype='<U9')
z = 2
mylist = [x, problem_variable , z]
# [1, array(['a', 'b'], dtype='<U9'), 2]

Jak uzyskać wynik

[1, 'a', 'b', 2]

Nie znam wcześniej długości problem_variable, więc nie mogę na stałe zakodować problem_variable[0], problem_variable[1] itp.

Poniższe robi to, co chcę, ale jestem pewien, że brakuje mi odpowiedniego sposobu rozdzielenia tablicy. Dzięki.

result = []
result.append(x)
for i in problem_variable: result.append(i)
result.append(z)
1
user2957945 31 marzec 2020, 18:03

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz rozpakować swoją tablicę:

mylist = [x, *problem_variable , z]
4
kederrac 31 marzec 2020, 15:07

Ponieważ używasz numpy: możesz użyć np.r_, aby połączyć obiekty wejściowe wzdłuż pierwszej osi:

np.r_[x, problem_variable, z]
# array(['1', 'a', 'b', '2'], dtype='<U9')

Porównanie wydajności na większych listach:

problem_var = np.concatenate([problem_variable]*10000, axis=0)

%timeit np.r_[x, problem_var, z]
# 143 µs ± 19.6 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10000 loops each)

%timeit np.hstack((x, problem_var , z))
# 553 µs ± 55.5 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000 loops each)

%timeit [x, *problem_var.tolist() , z]
# 502 µs ± 42.6 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000 loops each)

%timeit [x, *problem_var , z]
# 6.46 ms ± 215 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 100 loops each)
1
yatu 31 marzec 2020, 15:40

Możesz użyć np.hstack, które mogą się łączyć tablice w kolejności poziomej,

np.hstack((x, problem_variable , z))

# ['1' 'a' 'b' '2']
1
Shubham Sharma 31 marzec 2020, 15:09