Potrzebuję skryptu do skopiowania <img> tag po włączeniu przycisku przełącznika i do usuwania znacznika po wyłączeniu przycisku przełącznika. Potrzebuję prosty sposób. Oto przycisk do przełączania:

<div class="onoffswitch">
 <input type="checkbox" name="onoffswitch" class="onoffswitch-checkbox" id="myonoffswitch" checked>
 <label class="onoffswitch-label" for="myonoffswitch">
  <span class="onoffswitch-inner"></span>
  <span class="onoffswitch-switch"></span>
 </label>
</div>

Próbowałem tego:

<script language="javascript">
    var changeImage = function(){
      img1="image/rez.jpg";
      switch(document.getElementById('myonoffswitch').src){
        case img1:
          document.getElementById("myonoffswitch").src=img1;
        break;
        default:
          document.getElementById("chango").src=img1;
        break;
      };
    };
  </script>
0
cristianexer 19 sierpień 2014, 10:34

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jeśli chcesz wyświetlić / ukryć obraz, możesz użyć prostych CSS jak poniżej.

CSS

#myonoffswitch ~ img
{
 display:none;
}
#myonoffswitch:checked ~ img
{
 display:block;
}

HTML

 <div class="onoffswitch">
  <input type="checkbox" name="onoffswitch" class="onoffswitch-checkbox" id="myonoffswitch" checked>
  <label class="onoffswitch-label" for="myonoffswitch">
   <span class="onoffswitch-inner"></span>
   <span class="onoffswitch-switch"></span>
  </label>
  <img src="http://isc.stuorg.iastate.edu/wp-content/uploads/sample.jpg" />
 </div>

PRÓBNY

2
Suresh Ponnukalai 19 sierpień 2014, 06:50

Spróbuj tego:

Demo

HTML:

 <div class="onoffswitch">
      <input id="Switch" type="checkbox" name="onoffswitch" class="onoffswitch-checkbox" id="myonoffswitch"/>
      <label class="onoffswitch-label" for="myonoffswitch">
        <span class="onoffswitch-inner"></span>
        <span class="onoffswitch-switch"></span>
      </label>
    </div>
     <img id="Sample" src="http://isc.stuorg.iastate.edu/wp-content/uploads/sample.jpg" />

    <div id="Div"></div>

SCENARIUSZ:

 var variable;
    $("input[type=checkbox]").on("click", function () {
      $("#Div").text("");
      if ($('#Switch').is(':checked')) {
        variable = $("#Sample")[0].outerHTML;
        $("#Div").text(variable);
      } else {
        variable = "";
        $("#Div").text(variable);
      }

    });
0
Suganth G 19 sierpień 2014, 07:04

Wystarczy zmienić źródło obrazu, który ci pomoże ..

  if(im.src.match(""))
  {
  im.src="D:/Users/tobeused.jpg";
  }

  else
  {
  im.src="";
  }
0
deeban 19 sierpień 2014, 09:22