var time = "12:00 PM"
var startTime = Date.parse(time); // output is NaN
alert(startTime);

Jak konwertować czas ciąg do obiektu czasu w JavaScript?

Wymagane wyjście = Czw 14 sierpnia 2014 12:00:00 GMT + 0530 (IST)

Ponieważ muszę porównać startime z aktualnym czasem ...

0
user3676578 14 sierpień 2014, 08:39

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Zobacz {x0}}

var d = new Date();
d.setHours(12, 0, 0, 0);
alert(d);

Jeśli musisz przeanalizować ciąg czasu, możesz spróbować tego ...

var time = '12:00 PM';
var startTime = new Date();
var parts = time.match(/(\d+):(\d+) (AM|PM)/);
if (parts) {
  var hours = parseInt(parts[1]),
    minutes = parseInt(parts[2]),
    tt = parts[3];
  if (tt === 'PM' && hours < 12) hours += 12;
  startTime.setHours(hours, minutes, 0, 0);
}
alert(startTime);

Jsfiddle ~ http://jsfiddle.net/TP1L63BU/

3
Phil 14 sierpień 2014, 04:59

Sprzątanie / konsolidacja / testowanie skrzynek krawędzi, co Phil sugerował powyżej:

const militaryTime = (time, date = new Date()) => {
 const parts = time.trim().match(/(\d+):(\d+)\s?((am|AM)|(pm|PM))/)
 const p = {
  hours: parseInt(parts[1]),
  minutes: parseInt(parts[2]),
  period: parts[3].toLowerCase()
 }

 if (p.hours === 12) {
  if (p.period === 'am') {
   date.setHours(p.hours - 12, p.minutes)
  }
  if (p.period === 'pm') {
   date.setHours(p.hours, p.minutes)
  }
 } else {
  if (p.period === 'am') {
   date.setHours(p.hours, p.minutes)
  }
  if (p.period === 'pm') {
   date.setHours(p.hours + 12, p.minutes)
  }
 }

 return date
}

militaryTime(' 4:00 am  ') // Thu May 30 2019 04:00:48 GMT-0400 (Eastern Daylight Time)
militaryTime('4:00pm') // Thu May 30 2019 16:00:42 GMT-0400 (Eastern Daylight Time)

militaryTime('12:00am') // Thu May 30 2019 00:00:25 GMT-0400 (Eastern Daylight Time)
militaryTime('12:00pm') // Thu May 30 2019 12:00:46 GMT-0400 (Eastern Daylight Time)
0
corysimmons 31 maj 2019, 02:35