Z dataframe, gdy drukujeję data['words'].values

['from' 'fairest' 'creatures' 'we' 'desire' 'increase' nan 'that' 'thereby']

Kiedy pętlam się tak, jak to zidentyfikuję, jeśli wartość jest NAN?

for w in data['words'].values:
  check if w is nan ????
5
richie 12 sierpień 2014, 11:25

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Użyj metody pandas isnull testować:

In [45]:

df = pd.DataFrame({'words':['from', 'fairest', 'creatures' ,'we' ,'desire', 'increase' ,nan ,'that' ,'thereby']})
df
Out[45]:
    words
0    from
1  fairest
2 creatures
3     we
4   desire
5  increase
6    NaN
7    that
8  thereby
In [46]:

pd.isnull(df['words'])
Out[46]:
0  False
1  False
2  False
3  False
4  False
5  False
6   True
7  False
8  False
Name: words, dtype: bool
9
EdChum 12 sierpień 2014, 07:28

Pytanie dotyczyło, jeśli:

for i in range(150,160):
 if (pd.isnull(df['Text'][i])):
  print('is null')

Lub policz wszystkich Nan:

cnt=0
for i in range(len(dframe)):
 if (pd.isnull(dframe['Description'][i])):
  cnt+=1
0
Max Kleiner 25 marzec 2019, 08:21